• In Woudenberg neemt de vraag naar huurwoningen toe.

    Joke van de Heide

'Meer ouderen én meer jongeren'

Unieke sitiatie in Woudenberg

Joke van der Heide

WOUDENBERG Woudenberg is een bijzondere gemeente, omdat het één van de weinige gemeenten is waar naast vergrijzing van de bevolking het aantal jongeren eveneens stijgt. Woudenberg heeft dan ook een jonge bevolkingsopbouw.
Dit vertelde Esther Geuting van de Stec Groep in een informatiebijeenkomst aan de raad. Zij informeerde de raad over de resultaten van het Woonbehoefteonderzoek 2018. De gemeente Woudenberg groeit, zowel in het aantal inwoners (1.700) als het aantal huishoudens (1.170). Dit geldt vooral voor huishoudens tot 35 jaar met een groei van 41 procent en huishoudens vanaf 75 jaar, met een groei van plus 89 procent. Het aantal actieve woningzoekenden is toegenomen van 164 in 2015 tot 240 in 2017.

Deze veranderende samenstelling leidt tot andere woonwensen. Uit het onderzoek blijkt dat er in Woudenberg behoefte blijft aan alle segmenten. Door het toenemende aantal ouderen neemt de wens naar levensloopbestendige woningen toe naar 30 procent. Of deze wens ook echt wordt ingevuld vraagt Geuting zich af. Ouderen verhuizen 4 tot 5 keer minder dan jongere gezinnen en zijn gehecht aan hun plek. Dit blijkt ook uit de cijfers. Op dit moment woont 11 procent in een levensloopbestendige woning. Een andere ontwikkeling is dat er een toenemende vraag is naar huurwoningen en de vraag naar koopwoningen iets afneemt. Koop is met 59 procent nog wel steeds dominant. Bij koopwoningen is de variatie in prijsklassen beperkt in Woudenberg. Doordat er in de prijsklasse van 210.000 tot 270.000 euro veel voorraad is, neemt in deze prijsklasse de vraag dan ook af van 33 naar 26 procent. De vraag naar koopwoningen tot 200.000 euro is juist toegenomen van 5 naar 9 procent. Ook de vraag naar duurdere koopwoningen is iets toegenomen.


NIET BESCHIKBAAR Vooral gezinnen tot 35 jaar zorgen voor de stijgende vraag naar huurwoningen. De vraag is met name in de laagste prijsklasse tot 414 euro gestegen, van 1 naar 21 procent. Dat geldt ook voor de klassen daar boven. Pas tussen 635 en 710 euro neemt de vraag af van 38 naar 21 procent. In de prijsklasse van middenhuur woningen is heel weinig aanbod in Woudenberg. Daarom ziet Geuting mogelijkheden tot bouw in deze prijsklasse, ook als het gaat om doorstroming. Het probleem in Woudenberg is namelijk niet dat er onvoldoende sociale huurwoningen zijn, maar dat deze niet beschikbaar zijn. In Woudenberg wordt meer dan gemiddeld scheef gewoond: mensen blijven te lang in een woning waar ze qua inkomen niet meer thuis horen.

Het advies is om in te zetten op het ontwikkelen van goedkopere koopwoningen en doorstroming naar middenwoningen. Zo komen er sociale huurwoningen vrij en kan aan de vraag worden voldaan. Geuting stelt dat dit in de praktijk heel lastig blijkt. Wethouder Marleen Treep: ,,Dit onderzoek vormt de basis voor de nieuwe woonvisie. Op dinsdag 16 oktober willen wij de concept Woonvisie 2019+ presenteren aan de inwoners in Hotel Schimmel en willen wij hen vragen om input en aanvullingen."