• Hannie Lamberink

Mantelzorgers aan welverdiend buffet

WOUDENBERG In Woudenberg vond in het kader van de Dag van de Mantelzorg voor alle mantelzorgers een lunch in buffetvorm plaats in het Cultuurhuis.

Op deze landelijke dag op 10 november worden sinds de jaren '90 mantelzorgers in het zonnetje gezet om waardering te laten blijken voor de zorg die zij verlenen. Welzijnsorganisaties, zorginstellingen, kerken en gemeenten organiseren deze dag activiteiten. Het is de bedoeling zo bij te dragen aan her- en erkenning van mantelzorg.

CIRCA 2500 Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten zoals familie, vrienden, kennissen of buren die een persoonlijke band met de zorgvrager hebben. Het is langdurige onbetaalde zorg. Het thema van de Dag van de Mantelzorg is dit jaar 'Mantelzorg doe je samen'. In Nederland zijn er 3,7 miljoen mantelzorgers.

In Woudenberg wordt dat aantal volgens wethouder Pieter de Kruif op 2500 geschat. De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen zelf wel tegen problemen aan: hoe combineer je de zorg met een eigen gezin of betaalde baan? Ook is het moeilijk om de zorg tijdelijk aan een ander over te dragen, of zijn mantelzorgers genoodzaakt zelf kosten te maken.

ONDERSTEUNING Pieter de Kruif: ,,De gemeente wil elk jaar op 10 november als blijk van waardering iets voor mantelzorgers organiseren. Ook biedt de gemeente ondersteuning. Vaak hebben mensen niet eens in de gaten dat ze mantelzorger zijn. Daardoor melden ze zich niet op eigen initiatief aan voor een activiteit als deze lunch. Mantelzorgers kunnen in overleg gaan met de Wmo consulenten bij Loket de kleine Schans of met de professionals van het Sociaal Team. Er is bijvoorbeeld verlichting mogelijk in de vorm van huishoudelijke hulp. Voor het komende jaar hebben we een plan opgesteld waarbij ook educatieve bijeenkomsten horen. Ook komt er een inloopspreekuur en organiseren we ontmoetingen of workshops. Rond dementie zijn er al cursussen en dergelijke."

EIGEN GOEDDUNKEN André van Zuijlen, mantelzorger en SP lid: ,,Vroeger kregen mantelzorgers een mantelzorgcompliment in de vorm van een geldbedrag. In omringende gemeenten gebeurt dit nog, maar Woudenberg kiest voor een lunch. Dat is gezellig maar niet iedereen is in de gelegenheid om deze lunch bij te wonen. Een geldbedrag kan men naar eigen goeddunken besteden, eventueel samen met de zorgvrager, en zo even genieten van een blijk van  waardering."

Het Sociaal team was ook aanwezig bij deze door Elmar van Krimpen fantastisch verzorgde feestelijke lunch. Karin Brons zorgde met haar accordeon voor de muzikale omlijsting. Het serviceteam van Reinaerde zorgde voor de bediening. Tijdens de lunch konden mantelzorgers ervaringen en tips uitwisselen.