• Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen

'Mannen en vrouwen vervullen ieder eigen rolmodel'

WOUDENBERG Eind februari kwam de Brancheorganisatie Kinderopvang via de Volkskrant en RTL Nieuws met de boodschap dat er te weinig mannen in de kinderopvang werken. Volgens hen zou het beter zijn voor de ontwikkeling van kinderen als zij zowel mannen als vrouwen om zich heen hebben. Bij de Woudenbergse naschoolse opvang SNO, die vooral sport en spel aanbiedt, werken er daarom al net zoveel mannen als vrouwen. Jonathan Riezebosch, die SNO bijna tien jaar geleden met Sjoerd Versteeg oprichtte, is daar trots op. ,,Het is een heel gevarieerd team van twaalf medewerkers'', vertelt hij.

Jonathan is het helemaal eens met de visie van Brancheorganisatie Kinderopvang. ,,Mannelijke medewerkers bij een kinderopvang zijn de laatste jaren vooral negatief in het nieuws geweest door allerlei schandalen. Er zijn zelfs mannen gestopt of een andere studie gaan doen. Mensen vergeten echter hoe waardevol het voor kinderen is als ze niet alleen bij de opvoeding thuis, maar ook bij de opvang, in het onderwijs en bij sportactiviteiten zowel met mannen als met vrouwen te maken hebben.''

ROLMODEL ,,Mannen en vrouwen vervullen ieder een eigen rolmodel voor kinderen. Mannen stoeien meer, ze leren kinderen om door te zetten en niet kleinzerig te zijn. Daardoor ontwikkelen kinderen vertrouwen in hun eigen kunnen. Kinderen mogen kinderen zijn. Een goed voorbeeld geven zoals niet roken is heel belangrijk. Vrouwen zijn juist iets zorgzamer en voorzichtiger. Een vrouw zegt tegen een kind dat hij niet in de boom moet klimmen, een man zegt alleen dat hij niet te hoog moet klimmen. Eigenlijk is een combinatie van een vrouwelijke aai over de bol en een mannelijke boks het beste voor een kind. We proberen alle kinderen zoveel mogelijk hetzelfde te behandelen."

DISCRIMINATIE Hoewel discriminatie op grond van sekse niet is toegestaan volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling komt het wel voor dat er terughoudendheid is bij het aanstellen van mannen. De uitspraak van tv-presentator Filemon Wesselink dat hij zijn kinderen niet naar een opvang zou doen waar mannen werken heeft dat versterkt.

VIER-OGEN-PRINCIPE Jonathan: ,,Ook wij hebben te maken met mensen die huiverig zijn, vooral als ze ons nog niet kennen. Bij de intake gaan we altijd uitgebreid in gesprek met ouders om hun zorgen weg te nemen. We leggen uit dat kinderen nooit bij onze mannelijke medewerkers op schoot gaan.''

,,Ook leggen we het sinds januari 2018 wettelijk verplichte 'vier-ogen-principe' uit. Dat is een onderdeel van de verplichte IKK-kwaliteitsmaatregelen. Wij hanteren dat al vanaf het allereerste begin. Er staan altijd twee mensen op een groep. Dat is voor de medewerkers gezelliger, maar er kan dan ook snel gehandeld worden bij eventuele ongelukjes. Ook is er niet alleen vooraf bij de sollicitatie een screening op goed gedrag, maar gebeurt dit voortdurend." Meer informatie over SNO is te vinden op www.snowoudenberg.nl.