• Joke van der Heide

Woudenbergse scholen protesteren op eigen wijze

WOUDENBERG Kindcentrum Koningin Juliana is de enige basisschool binnen Woudenberg die op 6 november besloten heeft om te sluiten en te staken. De Jan Ligthartschool, de Griftschool en de Wartburgschool waren al gesloten vanwege respectievelijk een geplande studiedag en Dankdag. Alleen de leerkrachten van de Olijfboom stonden voor de klas.

Alle scholen onderschrijven de structurele problemen in het basisonderwijs zoals een groot lerarentekort en de te hoge werkdruk maar protesteren daartegen op eigen wijze. Een dag na de
staking had directeur Henno Koelewijn van Kindcentrum Koningin Juliana direct een reden waarom het goed was dat zijn team heeft gestaakt. ,,Ik ben vanmiddag druk bezig geweest om een invalkracht voor morgen te regelen en dat is niet gelukt. Ik moet nu een klas naar huis sturen", geeft hij tot zijn spijt aan.

Over de staking vertelt hij dat zijn teamleden op dinsdag vooruitlopend op de staking al speciale t-shirts aan hadden. Op de voorzijde stond 'Ik staak' en op de achterzijde 'investeer in het onderwijs'. Ieder teamlid koos voor een eigen invulling om te staken. Sommigen gingen naar Utrecht en anderen volgden het debat op tv thuis. De ouders hadden begrip voor de staking volgens hem. Als motivering voor de staking geeft hij aan dat er echt iets moet gebeuren. Hij is blij dat het Kabinet dit jaar 460 miljoen investeert in het onderwijs. Dat is volgens hem echter geld dat al op de plank lag voor 2020 en 2021 en nu naar voren wordt gehaald. ,,Het is niet voldoende om onze structurele problemen op te lossen. Het feit dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 1,5 keer zoveel betaald krijgen als wij, werkt ook niet stimulerend voor de keuze om leerkracht in het basisonderwijs te worden."

Daarnaast moet de waardering voor zijn vak omhoog. ,,Er wordt vaak gezegd dat wij veel vakantie hebben en maar tot half drie les. In ons vak moet iemand die 2 dagen op de loonlijst staat echter ook regelmatig 's avonds werken of gaat, hoe leuk dat ook is, meerdere dagen mee op kamp zonder dat daar extra geld voor is." Zijn team vond het jammer dat de stakingsdag georganiseerd werd op Dankdag. Juist, omdat zij dankbaar zijn dat zij dit werk mogen doen.

Dat geldt ook voor de leerkrachten op de Wartburgschool. Directeur René de Korte wil graag benadrukken dat het vak van leraar één van de mooiste beroepen is die je kunt uitoefenen. ,,Het dagelijkse contact met kinderen om ze te vormen voor hun toekomst, is iets waar je enorm veel vreugde aan kunt beleven", zo beveelt hij zijn vak aan. Ook als het geen Dankdag was geweest had zijn school niet meegedaan aan de staking. ,,Het is goed om je stem te laten horen, maar op grond van de Bijbel, die zegt dat we gezag moeten gehoorzamen, vinden we het niet goed om te staken", legt hij uit. Hij onderschrijft de problemen echter wel.

Dat geldt ook voor Christel Gilsing van de Jan Ligthartschool. Zij vertelt dat kwaliteit van het onderwijs bij haar school hoog in het vaandel staat en dat daar goed opgeleide leerkrachten bij
horen, die zich moeten kunnen blijven professionaliseren. Persoonlijk zou ze haar vak graag wel wat positiever op de kaart willen zetten. Zij heeft moeite met al dat geschreeuw en geklaag op sociale media, dat ze niet terug ziet bij haar collega's. ,,Jazeker we werken hard en hebben allemaal wel eens een dagje dat het minder leuk is, maar het beeld dat ons vak zwaar en moeilijk is en weinig waardering krijgt moet echt veranderen willen we jonge mensen enthousiast maken voor dit prachtige beroep."

De Jan Ligthartschool en de Griftschool horen bij de Stichting Eem-Vallei Educatief. Deze stichting had op 6 november voor het personeel een studiedag gepland. De leerkrachten van de Griftschool kozen allemaal voor de studiedag. Bij de Jan Ligthartschool kozen een aantal er voor om wel te gaan staken. Hun keuze werd gerespecteerd. Directeur van De Olijfboom Marianne Meerveld vertelt dat ook haar team de zorgen deelt. Zij hebben echter nog nooit gestaakt. ,,Dat voelt niet goed. Wij zijn dankbaar voor wat we wel hebben en denken dat staking niet bijdraagt aan de positieve beeldvorming van ons beroep. Verschillende klassen hadden wel een aangepast programma", aldus Meerveld.