• De politie heeft aan Björn de Jong in het evaluatiegesprek aangegeven dat ze hopen dat hij het feest volgend jaar weer gaat organiseren.

    Bjorn de Jonge organiseerde in 2018 en 2019 het nieuwjaarsfeest

'Woudenbergs nieuwjaarsfeest belangrijk voor veiligheid en schadebeperking'

WOUDENBERG Afgelopen jaarwisseling is opnieuw ervaren hoe belangrijk het jaarlijks terugkerende nieuwjaarsfeest is, zowel qua verbinding als voor de veiligheid en beperking van de schadelast. Daarom zijn PvdA-GL en CDA het gesprek aangegaan met de organisator Björn de Jong om te zien hoe het feest behouden kan blijven voor Woudenberg.

Joke van der Heide

Door het unanieme raadsbesluit om vanwege de bezuinigingsdialoog per 2020 te stoppen met de 10.000 euro subsidie voor de organisatie, stond het feest op de tocht. Björn de Jong heeft als inspreker tijdens de raad direct aangegeven dat de organisatie van het feest zonder subsidie niet haalbaar is. ,,Dat was een pijnlijk besluit en gezien het feit dat het feest opnieuw goed georganiseerd is met weinig gedoe en een lage schadelast van 1.092,50 euro, besloten wij om met Björn in gesprek te gaan en te vragen wat hij aan budget nodig heeft om het feest toch te kunnen organiseren", legt Michel Hardeman (CDA) uit.

In dit gesprek werd benadrukt hoe belangrijk het feest is voor de veiligheid van Woudenberg rondom de jaarwisseling. De politie heeft aan Björn de Jong in het evaluatiegesprek aangegeven dat ze hopen dat hij het feest volgend jaar weer gaat organiseren, omdat dit voor hen betekent dat zij een rustige oudejaarsnacht hebben. ,,Ik zie dat als een compliment, maar bovenal denk ik dat het een teken moet zijn richting de gemeente", reageert De Jong op vragen van onze redactie.

Ook hoorden PvdA-GL en CDA tijdens het gesprek dat De Jong al benaderd is door een aantal personen die hebben aangegeven mee te willen denken over het financiële plaatje voor het nieuwjaarsfeest. De Jong: ,,Hierbij is nog niet gesproken over bedragen. De komende maanden wil ik het gesprek aan gaan om dit concreet te maken. Los van sponsoring zal het doorgaan van het feest ook afhankelijk blijven van een subsidiebedrag. Ik denk aan 5.000 euro exclusief BTW. Het is met name de combinatie van subsidie, sponsoring en opnieuw een kleine verhoging van de entreeprijs van 7,50 naar 10,00 euro die ervoor moeten zorgen dat hetzelfde bedrag als dit jaar beschikbaar komt. Dat bedrag is nodig om het feest veilig te kunnen organiseren."

Voor dat beperktere subsidiebedrag willen PvdA-GL en CDA zich politiek sterk maken. PvdA-GL gaat met als mede-indiener het CDA in de raad van 23 januari een motie vreemd aan de orde van de dag indienen. In de motie vragen zij om, in de aanloop naar het opstellen van de Kadernota 2021, in juni te informeren hoever de organisator is met de sponsoring en, wanneer dat financieel nog niet voldoende is, om af te wegen of met een beperkte gemeentelijke bijdrage het feest tegen een reële toegangsprijs toch door kan gaan. ,,Zolang er nog budget uit het potje veiligheid is voor een frivole mailing voorafgaand aan de jaarwisseling met een plastic gadget van 3.700 euro, lijkt mij dit mogelijk", aldus Moniek van de Graaf (PvdA-GL).