• Wethouder Anita Vlam, raadslid Moniek van de Graaf en DES-voorzitter Patrick Kolfschoten.

    Joke van der Heide

Woudenbergs college onder vuur over feestverlichting

WOUDENBERG Het gemis van feestverlichting in het centrum heeft de gemoederen de afgelopen weken flink beziggehouden. Na de brandbrief van de DES op 4 december over de afwijzing van de gemeente voor het plaatsen van vlaggen gedurende de zomermaanden en feestverlichting aan de frames van de leibomen, kwamen meerdere politieke partijen in actie. Er volgde een handtekeningactie en een pittig debat, waarin de wethouder toezegde opnieuw in gesprek te gaan.

Op 6 december startten Moniek van de Graaf (PvdA-GL) en Patrick Kolfschoten (voorzitter DES) een handtekeningenactie om te laten zien dat feestverlichting leeft bij de inwoners. In drie dagen tijd hebben 602 inwoners een handtekening gezet. Voorafgaand aan het debat van 10 december werden de handtekeningen aangeboden aan wethouder Anita Vlam. Zij erkende dat er veel inwoners gereageerd hebben in zo'n korte periode en vertelde het jammer te vinden dat het beeld is ontstaan dat het college tegen feestverlichting is. Het college staat juist voor een levendig centrum, gaf zij aan.

VEEL MISGEGAAN Het politieke debat was aangevraagd door de SGP. Volgens Jan Mulder (SGP) was er in het proces veel misgegaan. ,,Wij zien een langslepend proces, geen communicatie en een verstoorde relatie met de DES", introduceerde hij zijn aanvraag voor het debat. Hoe groot de maatschappelijke onrust was bleek uit de overvolle tribune met winkeliers.

In zijn inspraak liet Patrick Kolfschoten weten dat het bestuur van de DES blij was met de steun van de politiek. ,,Door de gemeente zijn wij niet serieus gehoord en weinig respectvol behandeld", vertelde hij. Ondanks herhaaldelijke verzoeken werd een gesprek afgehouden, ook na het advies van de commissie beroep en bezwaren. Deze commissie had opgeroepen om met elkaar in gesprek te gaan en de gemeente geadviseerd om alsnog de belangen van de winkeliers mee te nemen in haar tweede afweging.

,,Het advies werd door de gemeente genegeerd. Het collegebesluit werd genomen voordat er een gesprek geweest was. Daarbij stelde de gemeente in haar afwijzing alleen dat het risico op calamiteiten en de gevolgen van een calamiteit te groot zijn en via regels niet geborgd kunnen worden. Het feit dat er in de afwijzing niets staat over welke calamiteiten men vreest en waarom die risico's zo hoog zijn, blokkeert iedere inhoudelijke discussie", gaf Kolfschoten aan.

Hij vervolgde: ,,Het lijkt alsof de gemeente een probleem creëert. Wij voldoen aan de regels over minimale hoogte in verband met verkeersvoertuigen en kunnen maatregelen nemen om te voorkomen dat de objecten losraken. Voor evenementen kunnen er aan dezelfde frames wel vlaggen worden opgehangen en is het opgeven van de naam van een contactpersoon ook voldoende." Als reactie hierop gaf de wethouder aan dat er tijdens een evenement een aanwijsbare organisator is, die voor de korte periode ook waakzaam zal zijn. Wanneer er gedurende de gehele zomer vlaggen hangen zal die waakzaamheid verslappen volgens haar.

DRINGENDE OPROEP De politiek deed een dringende oproep tot een constructief gesprek tussen beide partijen. ,,Wij willen allemaal meer feestelijkheid in ons dorp. Veiligheid is belangrijk maar moet wel proportioneel zijn. Voorheen hingen de kabels van de feestverlichting over de weg. Deze oplossing heeft toch minder risico's ", vroeg Irene Houtsma (GBW).

Wethouder Anita Vlam vertelde namens het college hoe het proces verlopen is. Dat veiligheid bovenaan staat en dat het een complex verhaal is met veel partijen met verschillende belangen. De formele reactie van het college op de ontstane situatie was dat het aan de DES is om de gang naar de rechter te maken. Elli van Oosterom (CU) reageerde net als CDA en PvdA-GL dat het college er alles aan moet doen om dit te voorkomen. De wethouder beaamde dat in gesprek gaan ook de voorkeur heeft van het college. Op het verzoek van Jan Mulder, gesteund door de gehele raad, zei zij dan ook toe om blanco het gesprek weer in te gaan en bereid te zijn een herhaald verzoek van de DES in behandeling te zullen nemen. Dit besluit werd met applaus door de winkeliers op de tribune ontvangen.