• Na haar toespraak reikte burgemeester Cnossen samen met de nieuwe kinderburgemeester Tim Hageman de Zilveren Speld uit aan Wout Vos, Gerrie Hennipman en Wil Bakkernes.

    Joke van der Heide

Woudenberg blikt terug op jaar van hoogte- en dieptepunten

WOUDENBERG De jaarwisseling is in Woudenberg over het algemeen goed verlopen. Dit vertelde burgemeester Titia Cnossen tijdens haar toespraak op de goed bezochte Nieuwjaarsreceptie in De Camp op maandag 6 januari.

Joke van der Heide

In haar terugblik gaf zij aan positief te zijn over het traditionele carbidschieten dat op verschillende plekken in het buitengebied op de zonnige oudejaarsdag plaatsvond. Deze traditie wordt door families en vriendengroepen in Woudenberg in stand gehouden. Ook over de organisatie van het geheel uitverkochte nieuwjaarsfeest was zij positief.

Cnossen vertelde namens de gemeente blij te zijn dat er geen sprake was van grote incidenten, maar betreurde het wel dat er op sommige plekken in het dorp wel sprake was van overlast. ,,Het is jammer dat ondanks alle maatregelen er mensen zijn die zich niet aan de spelregels houden en hiermee anderen tot last zijn. Gelukkig nemen de meeste mensen wel hun verantwoordelijkheid", aldus de burgemeester. ,,Het is mede dankzij de inzet van de hulpdiensten dat de jaarwisseling veilig is verlopen. De Woudenbergse brandweer moest tijdens de oudejaarsnacht twee keer uitrukken voor een buitenbrand, waarbij de politie één keer mee kwam", vulde zij aan.

Op de dagen voor oudejaarsdag is er door politie en Boa een vuurwerkactie gehouden. Via Facebook konden inwoners van Woudenberg en Leusden vuurwerkoverlast melden. Er werden 185 meldingen gedaan met 30 HALT verwijzingen als gevolg. Verder werden er twaalf bekeuringen uitgedeeld, is er acht kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen en zijn er drie woningen bekeken in verband met illegaal vuurwerk. ,,Een prachtige actie om iedereen te laten merken dat er opgetreden wordt tegen te vroeg en illegaal afsteken van vuurwerk", stelde de burgemeester.

In haar toespraak gaf de burgemeester ook een terugblik over de hoogte- en dieptepunten van 2019. Als hoogtepunt noemde zij de viering van Koningsdag in Amersfoort, waar Koning Willem-Alexander als erelid bij het Woudenbergse team mee deed in de regioquiz. Verder noemde zij de excursie naar de Pyramide van Austerlitz tijdens het jaarlijkse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de komst van de eerste kinderburgemeester Rosa Kelder en de drukbezochte veiligheidsavonden.

Als dieptepunten noemde zij het feit dat het gemeentehuis werd getroffen door een brand, de bezuinigingsopgave waar de gemeente voor kwam te staan en het feit dat de belastingadministratie niet volledig was.

De burgemeester blikte ook vooruit naar 2020. Het jaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren. De gemeente Woudenberg doet dit niet alleen op 5 mei, maar organiseert een maand lang activiteiten rondom vrijheid. In maart komt de Commissaris van de Koning op bezoek en dit jaar staat de Open Monumentendag na twee jaar weer in Woudenberg op het programma met als thema leermomenten.

Na haar toespraak reikte de burgemeester samen met de nieuwe kinderburgemeester Tim Hageman de Zilveren Speld uit aan Wout Vos, Gerrie Hennipman en Wil Bakkernes.