• Handwerkdames in de Schans.

    Welfare

Welfare voortaan onderdeel SWO: 'Zekerheid van voortbestaan'

WOUDENBERG De Welfare maakt sinds 1 januari dit jaar geen deel meer uit van het Rode Kruis. De Woudenbergse afdeling van deze vrijwilligersorganisatie is onderdeel geworden van de SWO in Woudenberg. ,,De overgang verloopt geruisloos'', zegt coördinator Nel van Dorp. ,,En er is op zich niet veel veranderd, maar er is nu wel zekerheid van voortbestaan.''

André van der Velde

De Welfare in Woudenberg werd opgericht vanuit het Rode kruis in het najaar van 1972. ,,Er waren toen 25 vrijwilligsters. Er werd gestart met handwerk-knutselgroepen, spelletjes in groepen of bezoekjes aan ouderen thuis’’, vertelt Van Dorp. ,,Ook biedt de Welfare de gelegenheid om met elkaar koffie te drinken, contacten te onderhouden, te handwerken of een spelletje te doen. Soms worden mensen thuis bezocht.''

Dat gebeurde allemaal allemaal onder de paraplu van het Rode Kruis. Maar die organisatie wilde stoppen met deze activiteiten. Voor de 10 vrijwilligsters en 32 deelneemsters van de Woudenbergse Welfare kwam dat besluit niet als een verrassing, zegt Van Dorp. ,,Vrijwilligers zijn al in 2017 geïnformeerd dat het Rode Kruis van Welfare af wilde. De organisatie koos voor activiteiten die geen structureel karakter hebben en vond Welfare niet meer passen bij het beleid en de doelstelling.''

Daarmee leek het voortbestaan van Welfare Woudenberg even in het gedrang te komen Van Dorp: ,,We konden niet zelfstandig verder gaan. Het Rode Kruis betaalde de activiteiten voor de ouderen zoals een gezellige middag, een middagtocht met een (grote) rolstoelbus. Verder vergaderkosten van de vrijwilligsters en de huur van de ruimte in de Schans.'' Niet alles werd trouwens betaald door het Rode Kruis. ,,Uit de opbrengst van de verkopingen en de jaarlijkse collecte betaalden we mee aan de activiteiten.''

Doorgaan was echter nadrukkelijk het doel. En die mogelijkheid was er eigenlijk al direct. ,,Liekele Hoekstra is bestuurslid van het Rode Kruis Amersfoort-Eemland. Hij was onze contactpersoon naar het Rode Kruis, maar hij is ook penningmeester van SWO Woudenberg’’, licht Van Dorp de overgang toe.,,SWO is een goede organisatie met brede contacten en daardoor een goede paraplu voor de Welfare om onder verder te gaan.''

Voor de Woudenbergers verandert er volgens Van Dorp eigenlijk niet veel. ,,Hun belangstelling voor onze activiteiten wordt nu gewekt door en via de SWO. Op dinsdagmorgen bieden we ook nog gewoon de gelegenheid gezellig koffie te drinken in de Schans van 9.30-11.30 uur. Op donderdagmorgen komen de dames van 9.30-11.30 uur in de Serre van Groenewoude en op donderdag is er rummikub van 14.30-16.30 uur.'' Ook de verkopingen blijven doorgaan. ,,Daarvan blijft overigens wel een deel van de opbrengst ten goede komen aan het Rode Kruis.''

Wat de organisatorische gevolgen zullen zijn, moet op den duur blijken, stelt Van Dorp. ,,Ik denk zelf dat er niet veel verandert. Er is nu in elk geval zekerheid van voortbestaan.'' Een belangrijk verschil is er volgens haar wel: de lijntjes zijn nu korter. ,,Voorheen verliep het contact met Amersfoort-Eemland via via; nu direct lokaal.''