• De gesponsorde kinderen van de lagere school in Bamako.

    Archief Anja Kramer
  • De moeder met het fruitstalletje en haar 4 kinderen

    Anja Kramer

Statiegeld helpt kinderen in Mali naar school

WOUDENBERG Al vaker is Anja Kramer naar Bamako in Mali geweest naar het scholenproject dat haar vader Gerrit Jan daar in 1991 startte. Hij steunde de lagere school van Sayon Keita, een eenvoudig klaslokaaltje dat door de steun van donateurs sterk groeide. Later kwam daar de middelbare school bij.

Sinds zijn overlijden in 2012 zetten zijn kinderen de financiële steun voort door het verkopen van spullen tijdens kofferbakverkopen en het inzamelen van DE-punten waarmee ze apparaten kopen die ze verkopen. Ook is deze maand de statiegeldactie van Albert Heijn voor dit project bestemd.

Arme gezinnen in Mali kunnen het schoolgeld niet betalen. Dan moeten kinderen naar de overvolle publieke scholen met soms wel 100 kinderen in een klas en veel stakingen. Dankzij het project van Gerrit Jan hoeft dit niet. Keita kent de gezinnen en beoordeelt wie gesponsord wordt en wie niet. Op de lagere school zijn dat 17 kinderen en op het Lycée 15. Ook krijgen negen studenten een tegemoetkoming.

Anja: ,,We willen Keita komend jaar hierheen halen zodat hij ons onderwijs kan zien en tips kan krijgen hoe je onderwijs kunt verbeteren. De laatste keer heb ik 40 dobbelstenen meegenomen om het rekenonderwijs te verlevendigen. Mensen zijn blij met een kans op een betere toekomst. Ik ontmoette een moeder met vier kinderen. De vader was in het Noorden gedood. Met een fruitstalletje langs de weg verdient ze geld. We sponsoren nu drie van haar kinderen." Giften voor het project zijn welkom op NL69ABNA0441458637. Info via www.facebook.com/scholenprojectLGJKBamako