• Provincie Utrecht

Onrust over grondkwaliteit

WOUDENBERG Met ingang van 1 oktober moet ieder schepje verplaatste grond op aanwezigheid van het stofje PFOS onderzocht worden. Dit, voor velen onbekende, stofje zorgt voor grote onrust op gezondheidsvlak, maar ook in de bouwwereld.

PFOS is een stofje dat deel uit maakt van de PFAS-stoffengroep (poly en perfluor alkyl stoffen). Dit is een gevaarlijke chemische stof die onder andere gebruikt wordt in textiel, verf, blusschuim, schoonmaakmiddelen, cosmetica en teflon. Doordat deze stof via het grondwater in het drinkwater en uiteindelijk in ons voedsel terecht komt, kan het voor grote gezondheidsschade zorgen. Genoemd wordt een verminderde werking van vaccinaties bij kinderen, leverschade en een verhoogde cholesterolwaarde.

Na onderzoek van het RIVM heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nieuwe regels opgesteld. Iedere kilo verplaatste grond mag na 1 oktober nog maar 1 microgram PFOS bevatten. In de bouw maakt men zich grote zorgen voor vertraging van projecten in verband met de capaciteit van het beperkte aantal laboratoria dat deze onderzoeken kan doen.

Peter van Schaik (GBW) vroeg wethouder Pieter de Kruif wat de gevolgen van dit besluit zijn voor Woudenberg. De gemeente is de afgelopen maanden bezig geweest om een bodemkwaliteitskaart te maken. Een kaart waarin wordt vastgelegd welke kwaliteitsklassen vereist zijn op welk stukje grond om te zorgen voor een goede balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu en gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of aanleg van wegen. De wethouder gaat in overleg met de RUD om te checken of er nieuwe onderzoeken moeten plaatsvinden om de bodem te checken op deze stof.