• Na aanbieding van de regenboogvlag op 11 januari lag deze in de kast

    Joke van der Heide

Meerderheid Woudenbergse raad wil regenboogvlag op Coming Out Dag

WOUDENBERG Op 11 januari werd de regenboogvlag door PvdA-GL, VVD, GBW en CDA aangeboden aan de burgemeester. Als het initiatiefvoorstel van PvdA-GL om deze uit te steken op Coming Out Dag op 26 september door de raad wordt aangenomen, komt de vlag uit de kast.

Joke van der Heide

Met de aangekondigde steun van GBW en VVD lijkt dit op 11 oktober echt te gaan gebeuren. Dit steekt volgens Moniek van de Graaf homo's, lesbiennes, transgenders én hun familie en bekenden een hart onder de riem. ,,Als zij bij het passeren van het gemeentehuis op coming outdag de regenboogvlag zien wapperen, geeft dat hen een krachtig signaal dat zij er ook bij horen", aldus Van de Graaf bevlogen.

Dat is nodig, want de sociale acceptatie van LHBTI'ers is nog geen vanzelfsprekendheid, vertelt zij. Er is nog steeds sprake van uitsluiting, ongelijke behandeling, pesten, geweld en dus discriminatie van deze aanzienlijke (9 procent van de bevolking) groep mensen. ,,Discriminatie is in strijd met Artikel 1 van de Grondwet dat gaat over gelijke behandeling van alle inwoners. Overheden dienen deze gelijke behandeling te bevorderen. Dat kan door beleid te voeren waarmee de gemeente meewerkt aan de basis van een inclusieve samenleving."

Hoewel het CDA op 11 januari mede-aanbieder was van de vlag vraagt Michel Hardeman net als het college zich af of vlaggen met de regenboogvlag het beste signaal is. Naast dat je hiermee andere inwoners te kort doet, wil zijn fractie niet één dag gelijke behandeling onder de aandacht brengen, maar 365 dagen. Het CDA stelt dan ook voor om bij het gemeentehuis een bordje op te hangen met de tekst van Artikel 1 over gelijke behandeling. Een goed plan volgens Moniek van de Graaf, want wat je leest op het bordje laat je zien met het uitsteken van de vlag.

Het college onderschrijft het belang van een inclusieve samenleving. Op 11 oktober wil het college dan ook extra aandacht voor inclusie vragen via de gemeentelijke communicatiekanalen. Zij kiest voor het vlaggen van alleen de Nederlandse vlag (overeenkomstige met het vlaggenprotocol) omdat deze vlag juist staat voor de eenheid van de samenleving en voor artikel 1 van de Grondwet.

Henk-Jan Molenaar (SGP) is het eens met deze consistente gedachtegang. ,,De Nederlandse vlag sluit niemand uit. Hoe inclusief wil je het maken?", vraagt hij. Elli van Oosterom (CU) sluit zich hierbij aan. ,,Het is juist niet inclusief wanneer je alleen kiest om de regenboogvlag te laten wapperen. Waarom niet vlaggen voor de veteranen?", vraagt Elli zich af. Zij begrijpt daarom niet dat GBW aangeeft alleen een uitspraak te doen over de regenboogvlag en niet over vlaggen van andere groepen wil nadenken.

Op de vraag van de SGP of PvdA-GL wel handelt in het belang van de LHBTI'ers, antwoord Moniek van de Graaf: ,,Ik kan niet voor de hele groep spreken, maar ik weet dat een deel dat prettig vindt, juist degene die worstelen met hun geaardheid. Ook onder orthodox christenen." Dit geldt volgens Molenaar niet voor zijn achterban.