• In groepjes werd er verder doorgepraat en genoteerd wat er speelde.

    Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen

Inwoners Woudenberg praten mee over veiligheid in eigen buurt

WOUDENBERG In Hotel Schimmel vond woensdagavond de eerste bijeenkomst plaats waarbij veiligheid in eigen buurt centraal staat waarbij het buitengebied en het bedrijventerrein aan de beurt was. Burgemeester Cnossen wandelde eerder met buurtbewoners langs de Stationsweg om zelf ervaren dat wandelen en fietsen hier gevaarlijk is.

Ze noemde de drie belangrijkste vragen: wat speelt er in uw wijk, waar kunnen we samen wat aan doen en hoe kunnen we dat doen. Ze vond het belangrijk ideeën uit te wisselen om later ook aan de slag te gaan met de drie grootste ergernissen of actiepunten van de wijk. Veiligheid is een belangrijk, maar ook breed begrip waardoor er veel ter sprake kwam aan de tafels met groepjes bewoners en iemand van de gemeente zoals BOA Rob Banze, burgemeester Cnossen, Simone van der Marck, Anita Vlam, Kim Hendriks, verkeersdeskundige Ben van der Hoven en Bjorn en Jan van het politiebasisteam. Ongeveer 30 mensen uit allerlei gebieden meldden zich aan. Ook gemeenteraadslid Wim Merkens, zelf wonend in het buitengebied, was aanwezig.

Met stickers, pennen, post-its en een groot vel papier werden alle punten vermeld. Vooral over de Stationsweg werd veel gezegd. Enkele zaken die deze avond aan bod kwamen waren de snelheid waarmee gereden werd, de verkeersdrukte op sommige punten, sluipverkeer, onlogisch aangelegde zebrapaden, inbraakgevoelige bedrijfspanden en de bereikbaarheid van het buitengebied voor hulpverleners zoals de brandweer. Gemeentegrenzen blijken een belemmering te zijn. 'Gewone' buurtproblemen speelden hier nauwelijks.

Van 29 oktober tot 16 december zijn er verschillende bijeenkomsten over veiligheid in je eigen buurt. Elke wijk of buurt in Woudenberg krijgt een eigen avond. Buurtbewoners weten immers zelf het beste wat ingrijpende problemen op het gebied van leefbaarheid in hun woonomgeving zijn. 

Bij alle bijeenkomsten zijn politie, BOA en raadsleden aanwezig voor direct contact met bewoners. Dit maatwerk of 'wijkgericht' werken doet de politie al maar wordt nu doorgevoerd bij de aanpak van groen, wegen, verkeersveiligheid, toezicht, handhaving en activiteiten van het sociaal team. Iedereen krijgt twee weken van te voren een uitnodiging maar een andere avond bezoeken kan ook. Aanmelden kan via veiligheid@woudenberg.nl. Meer info: www.woudenberg.nl/nieuws.