• Van links naar rechts: Jeanine Schaling, Adriaan Bos en Alie van Vliet

    Joke van der Heide

Adviesraad Sociaal Domein: 'Wij zoeken nieuwe leden'

WOUDENBERG Om kritisch over de schouder van de gemeente mee te kunnen kijken op het gebied van het sociaal domein zoekt de Adviesraad Sociaal Domein met spoed nieuwe leden. Leden die de adviesraad met hun kennis en ervaring op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en Participatiewet komen versterken.

Joke van der Heide

Voorzitter Alie van Vliet zet de oproep kracht bij. ,,Met onze adviezen willen wij een bijdrage leveren om te zorgen dat elke inwoner in Woudenberg mee kan doen, niet tussen wal en schip valt en zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. Ik zou bijna tegen iedereen willen zeggen: we dragen de verantwoordelijkheid met z'n allen> Neem uw verantwoordelijkheid en wordt lid."

INVLOED Penningmeester Adriaan Bos voegt toe dat hoe meer leden de adviesraad heeft hoe groter de invloed kan zijn op het beleid van de gemeente. De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat meedenkt met de gemeente over de uitvoering en het vormgeven van het beleid. ,,Wij signaleren knelpunten die de inwoners ervaren bij bijvoorbeeld het zo lang mogelijk zelfstandig wonen en brengen die onder de aandacht van de gemeente en de politiek. Dat was al belangrijk, want de kosten op het sociaal domein vormen een aanzienlijk bestanddeel van de begroting. Maar gezien de steeds maar stijgende kosten en de actuele bezuinigingsronden bij de gemeente is ons werk nog belangrijker geworden. Door die bezuinigingsdiscussie kunnen de belangen van de inwoners en de gemeente ook wel eens botsen."

In de laatste bezuinigingsronde tijdens de begrotingsbehandeling in oktober dreigde de adviesraad zelf ook het slachtoffer van de bezuinigingen te worden. Dat de politieke fracties voor de adviesraad opkwamen en de bezuinigingen werden teruggebracht, gaf hen een goed gevoel en onderstreepte de waarde die de politiek hecht aan het werk van de adviesraad.

MEEDENKEN De adviesraad merkt ook dat de samenwerking met ambtenaren steeds verder verbetert. Zo worden zij steeds vaker al in het voortraject door beleidsambtenaren gevraagd om mee te denken. ,,Onze opstelling is ook meer proactief. In het verleden opereerden wij op de achtergrond en beoordeelden nota's, nu laten wij meer ons gezicht zien en denken mee", vertelt de voorzitter. Jeanine Schaling (secretaris) voegt toe: ,,Over onderwerpen die landelijk spelen, stellen wij kritische vragen. Toen bijvoorbeeld bleek dat het Rijk 138 miljoen extra uittrok om de regeling van de Huishoudelijke Hulp aan te passen, vroegen wij wat de gemeente met het extra bedrag ging doen. Ook werken wij veel met ervaringsdeskundigen, zodat wij hun signalen scherp krijgen en kunnen overbrengen aan de gemeente."

De adviesraad werkt met vijf leden. Met hun kennis vanuit de verpleegzorg, het onderwijs, gehandicaptenzorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg denken zij mee. Meer informatie: jeanine@schaling.nl of 033-2863373.