Maatjes voor statushouders Renswoude gezocht

RENSWOUDE Ook de gemeente Renswoude gaat de komende tijd meerdere statushouders huisvesten. Tot nu toe gebeurde dat reeds op kleine schaal, maar door de toenemende komst van vluchtelingen naar ons land zal dit aantal groter worden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een beroep gedaan op alle gemeenten in Nederland om versneld statushouders op te nemen in hun gemeenten. Hierdoor ontstaat er weer ruimte in de asielzoekerscentra om vluchtelingen op te nemen die op dit moment tijdelijk worden opgevangen in niet permanente opvang. Voor de gemeente is het huisvesten van statushouders een wettelijke plicht. Bij de toewijzing van een woning wordt er, voor zover dat mogelijk is, vanuit gegaan dat spreiding over het dorp plaatsvindt ter voorkoming van concentratie op één plek. Renswoude zoekt inwoners die als 'maatje' de hier gevestigde statushouders willen ondersteunen om zo sneller in te burgeren in de samenleving. Neem contact op via 0318-578156 of secretariaat@renswoude.nl.