• Het team met Annie Bos, Jeanine Schaling en Cees Heuvelman

Lunch voor alleenstaanden mooi initiatief

WOUDENBERG  Het collegebesluit om toestemming te geven voor het houden van een lunch voor alleenstaanden op zondag in het Cultuurhuis stuitte op principiële bezwaren van de SGP. Deze fractie begreep niet dat het college meteen bij het eerste verzoek al is voorbij gegaan aan de in de raad in 2012 vastgestelde criteria voor zondagsopening.

Henk Jan Molenaar (SGP) gaf aan dat zijn fractie dat procesmatig niet logisch vindt. Hij vroeg het college of deze toestemming een uitzondering is of dat dit ook de opstelling zal zijn bij volgende verzoeken. Wethouder Pieter de Kruif stelde hem gerust dat het college bij wijze van uitzondering over het niet-incidentele karakter van de bijeenkomsten is heengestapt. Als reden voor dit besluit noemde hij dat dit mooie initiatief komt vanuit de samenleving en gaat om maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid en omzien naar elkaar. Onderwerpen waar het college nauw bij betrokken is. Waar de CU vaak een medestander is van de SGP als het gaat om de zondagsrust, maakte Marleen Treep deze keer indruk met haar bevlogen reactie over tolerantie en respect.

* Lees meer in De Woudenberger van dinsdag 15 september.