Lokale inbreng 'ontbreekt'

WOUDENBERG Gemeenten zijn door de op 1 januari ingevoerde Participatiewet lokaal verantwoordelijk voor het ondersteunen van mensen met een arbeidsbeperking bij het krijgen en houden van werk. De door het college gepresenteerde lokale regelgeving kreeg bij de raadscommissie afgelopen dinsdag als kritiek dat de lokale Woudenbergse kleur ontbrak.

De Participatiewet is gebaseerd op de ambitie van het kabinet om iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Regionale samenwerking tussen gemeenten wordt door de wet voorgeschreven. Samen moet worden bepaald welke voorzieningen nodig zijn ter ondersteuning voor het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Hierbij wordt aangegeven dat bij het vaststellen van de plaatselijke Verordening re-integratie Participatiewet de gemeenten hun eigen kleur kunnen behouden.

VVD, CU, CDA en GBW legden wethouder Pieter de Kruif het vuur na aan de schenen over dit onderwerp. Na schorsing schoof de verantwoordelijk ambtenaar mevrouw Lammers aan om rechtstreeks antwoord te geven op deze en andere vragen.

* Benieuwd naar haar reactie, lees dan De Woudenberger van dinsdag 19 mei.