• Gemeente Woudenberg

Lintje voor twee inwoners Woudenberg

WOUDENBERG Twee inwoners van Woudenberg ontvingen donderdag een Koninklijke Onderscheiding. De heer Benny Elferink en mevrouw Corry van den Berg ontvingen deze onderscheiding uit handen van burgemeester Titia Cnossen. Zij reikte de lintjes uit namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. 

Benny Elferink werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn bijzondere verdiensten voor vele stichtingen en organisaties van doven in Nederland. Hij zet zich met hart en ziel  in om de maatschappij tussen horenden en doven dichter bij elkaar te brengen. Zoals Elferink zelf zegt: ,,In de maatschappij moet je wat elkaar doen. En dan niet alleen als dove, maar gewoon als burger in de samenleving." Daarnaast maakt hij ook tijd voor lokale 'Woudenbergse' vrijwilligersactiviteiten, zoals knotwilgen snoeien en oud papier ophalen.

Corry van den Berg-de Ru werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar bijzondere verdiensten als vrijwilligster bij PKN Gemeente De Voorhof. Zij is een van die stille krachten in de gemeenschap zonder wie een kerkelijke gemeenschap nauwelijks kan bestaan en heeft in de loop der jaren verschillende taken op haar genomen. Naast haar inzet voor de kerkelijke gemeente is mevrouw van den Berg ook nog actief als vrijwilliger bij Reinaerde. Een echt mensen mens met een zeer positieve kijk op het leven, zo wordt mevrouw Van den Berg getypeerd door anderen.

TROTS ,,Ik ben trots op deze twee Woudenbergers die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Ik vind het mooi dat we op door deze Koninklijke onderscheidingen onze waardering voor deze inzet kunnen laten zien", aldus burgemeester Cnossen.