Lichte stijging criminaliteitscijfers in Woudenberg

WOUDENBERG - De criminaliteitscijfers over vorig jaar laten voor Woudenberg een lichte stijging zien ten opzichte van 2013. Zo is het aantal autokraken en winkeldiefstallen gestegen. Het aantal fietsendiefstallen en vernielingen in het dorp zijn daarentegen gedaald.

In 2014 is het totaal aantal misdrijven in Woudenberg gemiddeld met vier procent gestegen ten opzichte van 2013. Vooral in de eerste acht maanden van 2014 is deze stijging zichtbaar. Door een gerichtere inzet van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en politie is deze stijging in de laatste vier maanden vertraagd.

,,Omdat de absolute cijfers relatief laag zijn, lijkt de stijging in procenten al snel alarmerend. Die stijging maakt Woudenberg niet onveilig. Maar achter elke woninginbraak en elke melding van huiselijk geweld gaat veel leed schuil en daarom wil ik dit als burgemeester weten en ook met de inwoners delen. Door voortdurend de vinger aan de pols te houden werken politie en gemeente elke dag aan een veilig Woudenberg," aldus burgemeester Cnossen.

Bij het kijken naar absolute cijfers zijn er zestien autokraken en vier winkeldiefstallen meer gepleegd dan in 2013. Daarnaast is het aantal aangiften van huiselijk geweld ten opzichte van 2014 bijna verdubbeld, van vijf naar negen gevallen. Tegenover de stijging staat ook een positieve ontwikkeling, namelijk een daling van het aantal fietsdiefstallen, vernielingen, bedrijfsinbraken en meldingen jeugdoverlast.

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken is vorig jaar licht gestegen. De stijging is grotendeels veroorzaakt door de sterke toename in de periode mei tot en met augustus. In die periode viel er een stijging van zestig procent te noteren. Het is opvallend dat het aantal pogingen is gestegen en het aantal geslaagde woninginbraken is gedaald ten opzichte van 2013. De cijfers geven hiervoor geen duidelijke verklaring.

In oktober is dankzij een oplettende burger een verdachte aangehouden die verantwoordelijk is voor enkele autokraken in de gemeente Woudenberg. Daarnaast zijn er in dezelfde periode vijf personen aangehouden voor diefstal uit een winkel. Meldingen leiden tot succesvolle aanhoudingen. Om samen te zorgen voor een veilig Woudenberg vraagt de gemeente haar inwoners om verdachte situaties direct door te geven via het alarmnummer 1-1-2. Het bellen van 1-1-2 is dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook voor verdachte situaties waarbij een misdrijf voorkómen kan worden. Ook kunnen inwoners meehelpen bij het oplossen van misdrijven en vermissingen door zich aan te melden voor Burgernet.