• Elske van de Fliert

'Leerlingenvervoer te duur'

WOUDENBERG Uit de Zomernota 2018 blijkt dat er na het eerste half jaar grote financiële verschillen zijn ten opzichten van de begroting 2018. De grootste verschillen liggen op de post leerlingenvervoer met een overschrijding van 170.000 euro en het verder oplopend tekort op het sociaal domein naar 740.000 euro.

Joke van der Heide

Wethouder Marleen Treep vond de vragen en zorg van de gemeenteraad over de met bijna 50 procent overschreden kosten van het leerlingenvervoer van 352.500 naar 522.500 terecht. ,,Voor het kersverse college was dit ook een onverwachte wending", vertelt zij. Zij licht toe dat de post leerlingenvervoer jaarlijks aan schommelingen onderhevig is doordat een wisselend aantal leerlingen hier gebruik van maakt. De kosten zijn echter zo extreem hoger dat dit volgens de wethouder niet alleen te wijten kan zijn aan het aantal leerlingen.

Een mogelijk punt is de verscheidenheid in vraag voor het vervoer. In Woudenberg maken 80 leerlingen van het leerlingenvervoer gebruik. Zij worden vervoerd naar 27 scholen. Naar 15 daarvan gaan slechts één of twee leerlingen. Een tweede punt is dat de gemeente voor de eerste keer het leerlingenvervoer gezamenlijk voor 3 jaar heeft aanbesteed met de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden en Soest. Een nieuwe wens bij de aanbesteding is dat de maximale reistijd voor de leerlingen terug is gegaan van 1,5 uur naar 1 uur per rit, dus 2 uur per dag reizen. Dit is goed voor de kinderen, maar heeft wel een kostenplaatje.

De keuze voor de vervoerders was dan ook voor 75 procent een kwalitatieve keuze en voor 25 procent op prijs. Het verwachte financiële voordeel door gecombineerde ritten te doen vanuit de zes gemeenten blijkt tegen te vallen. Tot slot spelen betere arbeidsvoorwaarden en lonen van de chauffeurs ook een rol voor de stijging in kosten.

Jhony Stalman (VVD) vraagt zich af of met de kosten van 525.500 euro voor het vervoer van 80 leerlingen naar 27 locaties er niet beter gestimuleerd kan worden om op andere manieren te reizen met een km vergoeding of zoals afgesproken om reizen met het ov te stimuleren.