'Leefbaarheid dorpskern staat onder druk'

WOUDENBERG Verplaatsing van supermarkt Hoogvliet naar de Spoorzone en de mogelijke toekomstige (detailhandels) ontwikkelingen op de aanpalende percelen hebben nadelige gevolgen voor de dorpskern in Woudenberg. De leefbaarheid zal afnemen.

Door Marcel Koch

Dit schrijft Joost Uytewaal, voorzitter van Midden-en Kleinbedrijf Nederland afdeling Midden in een resolute brief aan het college van B en W. Uytewaal uit nadrukkelijk zijn zorgen over de detailhandelsontwikkelingen in Woudenberg. Zo laat hij in de brief, die liefst drie kantjes beslaat, het college onder meer weten dat als de plannen van het verplaatsen van supermarkt Hoogvliet worden doorgevoerd, hij een negatieve spiraal voorziet in de dorpskern. ,,Het aanbod zal verschralen met minder bezoekersstromen en met verder toenemende leegstand tot gevolg.''

Tevens wijst Uytewaal het college erop dat onduidelijkheid over het beleid van toekomstige detailhandelsontwikkelingen op de Spoorzone verlammend kan werken op de huidige bedrijfsvoering en mogelijke toekomstige bedrijfsactiviteiten en/of investeringen en werkgelegenheid van de winkeliers in Woudenberg.

SIGNAAL Volgens Helga Brenninkmeijer, regiomanager van MKB-Nederland Midden, moet de brief als een signaal worden opgevat. ,,Vorig jaar zijn we al door de Woudenbergse winkeliersvereniging DES geattendeerd op de ontwikkelingen aangaande de verplaatsing van supermarkt Hoogvliet naar de nieuwe locatie op de Spoorzone. Gelet op de huidige ontwikkelingen in de detailhandel vonden wij het als brancheorganisatie en VNO-NCW Eemland tijd om juist nu een signaal af te geven richting de politiek. Met andere woorden: we wijzen het college er met nadruk op dat zorgvuldigheid is geboden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de andere percelen rondom de Spoorzone? Als er meer winkels bij komen, heeft dat ontegenzeggelijk nadelige gevolgen voor de dorpskern.''

OPROEP Volgens Brenninkmeijer is het schrijven mede een oproep aan de gemeente Woudenberg om in gesprek te gaan met buurgemeenten. Niet toevallig kreeg het college van B en W van Scherpenzeel een kopie toegestuurd. ,,De consument van vandaag winkelt tenslotte niet alleen in zijn eigen dorp, maar kijkt ook over de gemeentegrens'', aldus Brenninkmeijer. Het college, zo laat de regiomanager weten, heeft nog niet gereageerd op de brief., die mede ondertekend is door ondernemersbelangenvereniging NVO-NCW Eemland.

GEMOEDEREN Bert Geijtenbeek, secretaris van de winkeliersvereniging DES, zegt in een reactie op de hoogte te zijn van de brief en volledig achter de inhoud te staan. ,,Wij delen de zorgen waarover Joost Uytewaal uitvoerig bericht. Zo onderschrijven wij zijn standpunt dat het ontstaan van meerdere winkellocaties in Woudenberg nadelige gevolgen heeft voor de dorpskern. Ja, het houdt de gemoederen binnen onze vereniging danig bezig. Het heeft dan ook nadrukkelijk onze aandacht. Als winkeliersvereniging zijn we hoe dan ook blij dat het MKB naar de gemeente toe een signaal heeft afgegeven, gelet op de huidige ontwikkelingen in onze sector.''