Last onder bestuursdwang voor Van Appeldoorn

WOUDENBERG/SCHERPENZEEL De veiligheidssituatie bij trasport- en opslagbedrijf Chemical logistics Van Appeldoorn is zorgelijk doordat de PGS-loods op het terrein niet voldoet aan de voorgeschreven wet- en regelgeving.

Dat blijkt uit door deze krant opgevraagde informatie. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft in mandaat van de provincie Utrecht een definitieve last onder bestuursdwang opgelegd per 26 januari 2016.

,,Wij achten de situatie dusdanig dreigend dat wij een last onder bestuursdwang in deze het meest proportioneel achten om de gevaren te beperken en de naleving van de verleende vergunning af te dwingen", zo staat er in het besluit.

Het besluit richt zich op het uitvoeren van het plan van aanpak waarbij kortgezegd de brandwerendheid van de loodsen in overeenstemming met de huidige vergunning wordt gebracht. Bijvoorbeeld het hoger maken van bepaalde muren en het omkleden van draagconstructies met brandwerend materiaal. Van Appeldoorn moet het goedgekeurde plan van aanpak binnen de gestelde termijn van 18 weken uitvoeren.

Mocht dat niet het geval zijn dan wordt volgens Patricia Schalkwijk, woordvoerder gedeputeerde Pennarts, de PGS-loods leeggehaald of verzegeld. Sinds eind vorig jaar zijn er tijdelijk maatregelen genomen , waardoor er geen sprake is van een acuut veiligheidsrisico voor de omgeving. Zo moeten bepaalde zones in de loodsen vrijgehouden worden van brandbare stoffen.

Ook wordt Van Appeldoorn in het besluit gewezen op de algemene zorgplicht die het bedrijf heeft op basis van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO 2015). In de last onder bestuursdwang staat daarover: ,,Deze zorgplicht houdt in dat u als exploitant van een Brzo-inrichting alle maatregelen treft die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken. In dat kader is het evident dat u

voldoet aan de gestelde vergunningvoorschriften ten behoeve van de veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen.''