Landschap Erfgoed Utrecht zoekt vrijwilligers

WOUDENBERG Landschap Erfgoed Utrecht zoekt vrijwilligers die graag buiten zijn en die willen helpen om de landschapselementen in de omgeving van Renswoude, Woudenberg, Veenendaal en Rhenen nader te bekijken (inventariseren). Vrijwilligers moeten in de periode van april tot november minimaal acht (afzonderlijke) dagen beschikbaar zijn. Landschap Erfgoed Utrecht houdt 20 mei van 16.00 tot 20.00 uur in Groot Zandbrink in Leusden een startbijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers die het landschap mooier willen maken.

Op kaarten van de omgeving is veel te zien. Bijvoorbeeld opvallende landschapselementen zoals bomenrijen. De informatie op deze kaarten is vrij summier en klopt niet altijd. ,,Graag willen wij weten welke landschapselementen er nu echt staan'', meldt Landschap Erfgoed Utrecht in een persbericht. ,,Als we meer kennis hebben over de echte landschapselementen, dan kan deze informatie worden gebruikt om het landschap mooier te maken. Bijvoorbeeld informatie over de onderhoudstoestand van bomenrijen, kan er toe bijdragen dat er een onderhoudsplan of onderhoudssubsidie beschikbaar komt. Wij kunnen met deze kennis eigenaren van bijvoorbeeld knotbomen helpen om deze bomen te herstellen en het onderhoud te organiseren.''

In delen van de provincie Utrecht worden al landschapselementen op deze manier in kaart gebracht. De gegevens die worden verzameld worden in een GIS gezet (digitale kaart). In 2010 is bijvoorbeeld het landschap in de Kromme Rijn al geïnventariseerd. ,,Daar gaan we komend jaar bekijken of er iets is veranderd. En dat zal zeker het geval zijn, want mede naar aanleiding van de inventarisaties is er een project 'Blij met de knotbomenrij' uitgevoerd.''

Vrijwilligers hoeven geen ervaring met het inventariseren van het landschap, of uitgebreide kennis over landschapselementen te hebben. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst. Na deze dag gaat iedereen op eigen gelegenheid, samen met iemand anders, met een kaart aan de slag. Vervolgens komen ze op een evaluatiebijeenkomst -met alle vrijwilligers in Utrecht- weer bij elkaar en kunnen ervaringen uitgewisseld worden.

Opgeven voor de startbijeenkomst van 20 mei kan via vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl of op www.landschaperfgoedutrecht.nl