Landschap Erfgoed Utrecht zoekt vrijwilligers

WOUDENBERG Landschap Erfgoed Utrecht zoekt vrijwilligers die graag buiten zijn en die willen helpen om de landschapselementen, zoals knotbomen, houtwallen en heggen, in de Gelderse Vallei in kaart te brengen. Het gaat met name om het buitengebied van Achterveld, Amersfoort, Leusden, Maarn, Maarsbergen, Overberg, Renswoude, Woudenberg, Veenendaal en Rhenen.

De vrijwilligers moeten in de periode van mei tot november minimaal acht dagen beschikbaar zijn en een bijdrage willen leveren aan het landschap in hun eigen omgeving. Er wordt 11 mei een informatiebijeenkomst gehouden, de werkzaamheden starten op 21 mei.

Op kaarten van de omgeving zijn vaak al landschapselementen zoals knotbomen, houtwallen en heggen te zien. Echter, de informatie op deze kaarten is vrij summier en klopt niet altijd. Landschap Erfgoed Utrecht wil graag weten welke landschapselementen er nu echt staan. In 2010 is het landschap in de Gelderse Vallei al deels geïnventariseerd. De gegevens die werden verzameld, zijn in een digitale kaart verwerkt. Dit jaar worden deze inventarisatiegegevens vergeleken met de huidige situatie.

INFORMATIEBIJEENKOMST Vrijwilligers hoeven geen ervaring met het inventariseren van het landschap of uitgebreide kennis over landschapselementen te hebben. Ze krijgen hiervoor alle informatie die nodig is. Belangstellenden zijn welkom op de informatiebijeenkomst op 11 mei van 19.30 tot 21.30 uur bij hotel Schimmel in Woudenberg. Vervolgens is er op zaterdagochtend 21 mei een praktijkbijeenkomst in het veld. Na deze bijeenkomsten gaan de vrijwilligers aan de slag. Gedurende het jaar worden voor alle Landschapsinventariseerders in Utrecht nog twee terugkomavonden en een slotavond gehouden

Aanmelden kan via de website. Meer info bij Landschap Erfgoed Utrecht, via vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl.