• Het onderzoekscomité: Henk de Kruif, Henk van Woudenberg, Dick Veldhuizen, Johan de Kruijff, Gert Jan Donselaar, Ton Haanschoten en Roland Bielderman.

    Ody Honders

'Land van Hedwig en Evelijne'

WOUDENBERG Zeven onderzoekers van veldnamen bogen zich maandagavond 10 maart over een kaart van Woudenberg uit 1831 tijdens de introductie- en instructieavond, die werd belegd in de Oudheidkamer van stichting Oud Woudenberg om soms eeuwenoude namen uit de vergetelheid te halen.

Henk van Woudenberg, Henk de Kruif, Gert Jan Donselaar, Ton Haanschoten, Roland Bielderman, Dick Veldhuizen en Johan de Kruijff gaan aan de slag met deze intensieve opdracht.

BENAMINGEN VASTLEGGEN Boeren in Woudenberg worden door de onderzoekers benaderd om met hun kennis bij te dragen aan informatie over benamingen van stukken grond, heggen en steggen die vroeger vaak duidden op omstandigheden, om deze vast te leggen en zo voor het nageslacht te bewaren.
Of Hedwig en Evelijne bij de veldnamen zullen zitten valt te betwijfelen. Het kunnen herinneringen zijn aan lieflijke percelen of bosjes en paden, maar echt populair zijn deze namen, waarvan de betekenis 'vrouwelijke strijder' of 'leven gevende' is, nooit geweest. De echte namen zullen worden gezocht in tien geografische vakken waarin de coördinator Woudenberg heeft verdeeld. De digitale kadastrale kaart van 1831 met zijn afgebakende kavels, die te vinden is op HisGis, is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Een klik op de muis is voldoende om te zien wie, voor de latere verkaveling, eigendom van de percelen was en hoe ook andere digitale kaarten over de kaart van 1831 heen kunnen worden gelegd.

Enthousiast gingen de onderzoekers uit elkaar om over zes weken weer bij elkaar te komen om de eerste resultaten van historische en levende veldnamen, verkregen en verzameld van even gemotiveerde boeren en landeigenaren, te vergelijken.