• Hannie Lamberink-van de Veen
  • Hannie Lamberink-van de Veen
  • Hannie Lamberink-van de Veen

Laatste optreden van Con Amore

WOUDENBERG Voor de laatste keer droegen de leden van Con Amore maandag 18 december hun koorkleding. Helder en ontspannen zongen ze 18 december kerstliederen in de volle dagbestedingsruimte van Moriahoeve. Het optreden in Groenewoude met het WKO ging een week eerder door de sneeuwval helaas niet door. Bewoners van Moriahoeve genoten van het prachtige optreden en zongen of neurieden de bekende kerstliederen zachtjes mee. De liederen werden afgewisseld met een mooie solo van dirigente Elly Veld, die op de piano begeleid door Jaap van Dijk, een lied zong. Elly bedankte tot slot het koor voor de ervaring die ze hier 3 jaar lang had mogen op doen en Bep Robinson bedankte Elly namens het koor voor alle plezier, enthousiasme en geduld. Na 71 jaar verdwijnt nu een begrip uit Woudenberg.