• Nieuw argument voor de landing van de woning was het vervallen van deze oude schuur

    Joke van der Heide

'Laat dit voor ons een les zijn'

WOUDENBERG  De gemeenteraad vond dat lering getrokken moet worden uit de behandeling van de Kernrandzonevisie en het Bestemmingsplan Griftdijk, Slappedel en Meent. Ook waren er twijfels over de plaats voor een woning aan de Meent. Toch stemden CDA, CU en GBW voor beide plannen.  

Joke van der Heide

 

Het proces rondom deze dossiers verdient geen schoonheidsproces. Door werkdruk binnen de gemeente kwam de visie van de Kernrand-zone uit de lucht vallen, doorkruiste het de procedure van het bestemmingsplan en werden beide plannen tegelijk besproken in de raad van 7 juli. Wethouder Pieter de Kruif benadrukte: ,,Laat het voor ons een les zijn."

Een les voor de toekomst, want het credo was wel om door te gaan. Doorgaan, terwijl de burgers herhaaldelijk gevraagd hebben om inspraak. Doorgaan, terwijl bouwbedrijf Morren tot tweemaal toe via een brief aan de raadsleden en via de SGP in de raad het verzoek deed om het bestemmingsplan van de agenda af te halen.

Dit bedrijf wil de zomerperiode gebruiken om er samen met VHV en de gemeente uit te komen. Toch doorgaan, maar wel met een gesprek op 20 juli. Dan heeft Morren nog tijd om bezwaar aan te tekenen indien de partijen er niet uitkomen.Stug doorgaan, terwijl er volgens de PvdA en SGP een groot verschil is tussen de Kernrandzonevisie en de Structuurvisie. Met dertig woningen wordt de Kernrandzone een overgang van groen naar stenen, argumenteerde Sierd Smit. Toch doorgaan, terwijl Odile de Man (VVD) opriep om als raadsleden de woning aan de Meent buiten de rode contour te beoordelen op een kwalitatieve en goed onderbouwde ruimtelijke ordening en niet of het voor de projectontwikkelaar financieel haalbaar is.

 

Doorgaan, omdat de wethouder bevestigde dat zonder goedkeuring van de woning aan de Meent het plan niet kan worden vastgesteld, omdat het financieel dan niet haalbaar is. Doorgaan zonder te onderzoeken of er niet een andere plek in Woudenberg is waar deze woning kan ´landen´. Doorgaan zonder de kritische vraag te stellen of het ´landen´ van de woning met een ´dienstregeling´ was? De grond aan de Meent is namelijk van Martien Legemaat, één van de aandeelhouders van VHV, die daar zelf wil gaan wonen.

 

Doorgaan, door oplossingen te zoeken voor problemen van de insprekers. GBW, CDA en CU dienden samen een amendement in om de woningen minder massaal te maken en de nokhoogte te verlagen van tien naar negen meter. Doorgaan betekende voor PvdA, SGP en VVD echter een lagere nokhoogte. Doorgaan door de eigenaar van het paardenweitje te helpen. Om te voorkomen dat hij in de toekomst problemen krijgt met zijn buren worden toekomstige bewoners via een amendement van GBW verplicht een hedera-afscheiding van 1,50 meter te plaatsen.

De stemmen voor dit amendement dreigden te staken op 7 tegen 7, wat zou betekenen dat het bestemmingsplan in september opnieuw op de agenda zou komen. Raadslid Ronald de Snoo werd de avond voor zijn bruiloft alsnog opgeroepen waardoor het plan kon... doorgaan!