• Provincie Utrecht

Kruising Hertekop 29 en 30 september dicht

WOUDENBERG/LEUSDEN/AMERSFOORT De provincie Utrecht voert in het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 september werkzaamheden uit aan de kruising Arnhemseweg (N226)/Lockhorsterweg-Dodeweg (kruising Hertekop) op de grens van gemeenten Leusden en Amersfoort. Deze afsluiting heeft ook gevolgen voor het verkeer van en naar Woudenberg. Zo zijn de op- en afritten van de A28 en de Dodeweg en Lockhorsterweg dit weekend afgesloten. Er zijn omleidingsroutes en er worden verkeersregelaars ingezet.

Begin februari is de provincie gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de aansluiting van de N226 op de A28. Het verkeer op de N226 tussen de aansluiting op de A28 en de Groene Zoom is de afgelopen jaren toegenomen door de nieuwe woonwijk Tabaksteeg in Leusden en de verbreding van de A28. Om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op en langs de Arnhemseweg te verbeteren, wordt de N226 gereconstrueerd.

Ondertussen zijn bomen gekapt om ruimte te maken voor de nieuwe, verbrede Arnhemseweg. Ook hebben telecom- en nutsbedrijven kabels en leidingen verlegd langs de Arnhemseweg. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn in juli afgerond en ligt de weg vrij voor aannemer Mourik om aan de slag te gaan met de reconstructie van de kruising en de aanleg van de fietstunnel. Verwachting is dat de werkzaamheden voor het einde van het jaar zijn afgerond.