Krek luidt de noodklok

SCHERPENZEEL Dorpscollege Krek is 7 oktober 1976 gestart met de eerste cursus. Iets leren, mensen ontmoeten en samen bezig zijn, zijn nog steeds de uitgangspunten. Met vorig jaar 327 deelnemers aan 43 cursussen is het bestuur tevreden. De vraag is er. Alleen de vrijwilligers om dit te organiseren en begeleiden niet.

Joke van der Heide

Voorzitter Siska Nietveld en bestuurslid Mieke Wagensveld willen de noodklok luiden om te voorkomen dat Dorpscollege Krek het veertig jarig bestaan niet gaat halen. Beiden geven aan hoe belangrijk de stichting na al die jaren nog steeds is voor ons dorp. Siska vertelt dat Krek ontstaan is in de zeventiger jaren, toen het dorp enorm groeide door de bouw van nieuwbouwwijken als de Maatjes. Door de vele import kwam er vraag naar mogelijkheden om mensen te leren kennen en tegelijkertijd creatief bezig te zijn.

Die vraag is er nog steeds. Siska benadrukt dat het belangrijk is dat de mogelijkheid aan bewoners wordt geboden om zich tegen redelijk goedkope tarieven verder te ontwikkelen op het gebied van educatie, ontspanning, creatieve uitingen en natuur. Ook inwoners uit Renswoude en andere omliggende gemeenten maken er gebruik van. Siska: ,,Het zou zonde zijn als Krek niet meer zou kunnen blijven bestaan, omdat wij niet voldoende vrijwilligers kunnen krijgen."

 

SUF IMAGO Mieke vertelt vervolgens dat Krek zich de afgelopen 39 jaar heeft ontwikkeld tot een dorpscollege. Het imago kan echter nog wel wat opgepoetst worden. Lachend citeert Mieke wat reacties en woordspelingen op de naam Krek. Van 'Krek dat het waar is' tot de vraag of zij aan de drugs is of dat het een stichting van de kerk of voor ouderen is. De naam staat in de spelling van de zeventiger jaren voor Kreatieve, educatieve en kulturele activiteiten. Om de naam en het logo wat vlotter en eigentijdser te maken is gekozen voor de toevoeging dorpscollege. Dat dekt ook meer de lading.

Was Krek in de zeventiger jaren een club om gezellig samen te freubelen, te breien of te knutselen, ligt de nadruk nu meer op inhoudelijk iets leren voor jong en oud. Als voorbeeld geeft Siska de workshop Glas-in-Randlood. Van glaskunstenares Trudy Belo leren de cursisten de basiswerkzaamheden van het glas-in-loodambacht, van glas snijden, glas breken, slijpen, lood zetten tot solderen. Siska: ,,Het uitgangspunt bij de samenstelling van het programma is dat de cursussen een bepaald niveau moeten hebben, zodat zij wat toevoegen en echt een verrijking voor de cursisten zijn."

 

LIEFHEBBERS Een ander goed voorbeeld zijn de culturele activiteiten die al in basis in de naam Krek verwerkt waren, maar nu een veel belangrijker onderdeel van het programma zijn. Mieke noemt de stads- en natuurwandelingen onder begeleiding van een gids. ,,Tijdens een stadswandeling gaan de deelnemers bijvoorbeeld de bouwkundige architectuur bekijken. We gaan altijd met eigen vervoer en carpoolen. Met de bus wordt het teveel een Zonnebloemgehalte. De gidsen en docenten geven aan waar wij voor staan. Het zijn vaak mensen met een uit de hand gelopen hobby vanuit hun beroep of privébelangstelling."

Rondom de discussie over de naamsverandering en imagoverbetering heeft het bestuur overwogen om een volksuniversiteit te worden. Naast ondersteuning vanuit de organisatie en docenten uitwisseling is een bijkomend voordeel dat kan worden volstaan met een kleiner bestuur. Dat betekent dat er minder vrijwilligers nodig zijn. Hier is niet voor gekozen, omdat juist de inzet van die vrijwilligers het Dorpscollege Krek zo aantrekkelijk maken. Mieke: ,,Zo kunnen wij onze cursussen goedkoper aanbieden. Dat geldt ook voor onze docenten die echte liefhebbers zijn. Ik zou als vrijwilliger niet willen werken om vervolgens docenten met een hoog tarief in te huren. Dat voelt niet goed." 

Dat betekent echter wel dat het bestuur een oproep wil doen voor vrijwilligers. Binnen de stichting is plaats voor elf bestuursleden. Op dit moment bestaat het bestuur echter uit vijf leden, waarvan de bestuurstermijn voor twee leden volgend jaar afloopt. Mieke: ,,Wij zijn al blij als er mensen willen meehelpen om het jubileum te organiseren, maar in het bestuur is nog beter natuurlijk. Het is een leuke, zelfstandige functie met veel vrijheid. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hebt en waar je interesse ligt. Op dat gebied kun je op zoek naar cursusaanbod en docenten. Er moet natuurlijk wel vraag naar zijn. Dat wisselt. Op dit moment is er bijvoorbeeld veel vraag naar natuurlijke voeding."

Siska voegt toe dat je onderdeel bent van een vernieuwende organisatie die altijd op zoek is naar verbinding met de gemeente, ondernemers uit het dorp en andere stichtingen. Mooie voorbeelden zijn de kookworkshops met Impie bij de Hertog van Gelre, maar ook het gezamenlijk gebruik van de Paddenburcht met de scouting of het huren van zalen in De Breehoek voor de yogalessen en lezingen.Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Siska Nietveld: 0318-527892.