• Joke van der Heide

Kosteloze bemiddeling bij problemen met buren

WOUDENBERG Inwoners van Woudenberg kunnen voor buurtbemiddeling sinds 1 september rechtstreeks contact opnemen met de coördinator van van de buurtbemiddeling. De gemeente heeft daatoe deze faciliteit samen met Vallei Wonen ingekocht via de orga nisatie Welzijn.

Joke van der Heide

Deze gang van zaken wijkt af van de startsituatie zoals die sinds 1 januari gold. Toen konden bewoners via de buurtbemiddeling contact opnemen met een bemiddelaar als er problemen waren met de buren, waar zij zelf niet uit konden komen. In eerste instantie werd er doorverwezen via BOA of Vallei Wonen. Elina Boom, vrijwilliger voor Welzijn, is enthousiast over haar werk en de nieuwe uitdagingen: ,,Je probeert mensen tot elkaar te brengen om gezamenlijk tot een duurzame oplossing te komen. Het gaat erom dat ze weer met respect voor elkaar samen verder kunnen. Dat vind ik een mooi en interessant proces."

 

VERHALEN Het werk past bij haar. ,,Ik ben geïnteresseerd in mensen en hun verhalen. Daarbij ben ik altijd actief geweest als vrijwilliger. Jarenlang was dat op school en bij de sportverenigingen van mijn kinderen. Nu was ik op zoek naar iets nieuws, bij voorkeur in de sociaal maatschappelijke hoek. Ik las de vacature voor twee tot vier uur per week op de website van de gemeente. Na mijn gesprek met de coördinator was ik direct enthousiast."

Hoewel Elina geen ervaring had in bemiddeling sluit de functie wel aan bij haar opleiding HBO Maatschappelijke Dienstverlening en haar werkervaring als team coördinator bij het UMC Utrecht. ,,Ik kreeg eerst een driedaagse training. Dat was zinvol. Daarbij doen wij de gesprekken altijd samen. Mijn bemiddelingspartner is mediator. Wij vullen elkaar goed aan."

 

ERFAFSCHEIDING In totaal heeft Elina bij vijf casussen bemiddeld. Bij deze casussen ging het om ogenschijnlijk eenvoudige problemen als de erfafscheiding of geluidsoverlast. ,,Deze irritaties kunnen oplopen tot een heus probleem, waardoor mensen zich niet veilig of prettig meer voelen in hun eigen woonomgeving. Dat is het moment om bij ons aan de bel te trekken, want problemen met buren kunnen ingrijpend zijn."

Iedere klacht wordt door de bemiddelaars serieus genomen. Een van de eerste vragen die zij stellen, is wat de mensen zelf aan het probleem gedaan hebben om het op te lossen.

De volgende stap is om met de aanmelder de vervolgactie te bepalen. ,,Dat kan een gesprek zijn, een warme brief of, als er helemaal geen contact gewenst is, pendelen wij heen en weer om boodschappen door te geven. Het belangrijkste is om uit de twee verhalen hoofd- en bijzaken te scheiden en het gemeenschappelijke eruit te halen. Daarmee kunnen de buren samen verder."

GEEN RECHTSPRAAK De bemiddelaars spreken geen recht. ,,Wij zijn onafhankelijk en neutraal. Het belangrijkste dat wij doen, is vragen stellen en goed luisteren, met als doel dat de buren samen tot een oplossing komen." Als het echt een te moeilijk probleem is, wordt voorgesteld om coaching via bijvoorbeeld het Sociale Team te regelen.

Voor inschakeling van buurtbemiddeling kunnen inwoners bellen met de coordinator, 033 - 469 24 20 . Er is ook vraag naar meer bemiddelaars

 

De gemeente Woudenberg heeft samen met Vallei Wonen deze faciliteit ingekocht via de organisatie Welzin, waar Elina Boom als vrijwilliger voor werkt. Over haar werk vertelt Elina enthousiast: