• Met de onthulling van een oude locomotief verrichtte burgemeester Titia Cnossen, samen met projectontwikkelaar Lammert Wilbrink en de algemeen directeur van Hoogvliet Beheer BV Cor-Jan Schreuder, de officiële opening van de nieuwe Hoogvliet aan de Kop van de Spoorzone.

    Margreet Hendriks

Kop is eraf op de Spoorzone

Nieuwe Hoogvliet feestelijk geopend

WOUDENBERG Met de onthulling van een oude locomotief verrichtte burgemeester Titia Cnossen, samen met projectontwikkelaar Lammert Wilbrink en de algemeen directeur van Hoogvliet Beheer BV Cor-Jan Schreuder, woensdagavond de officiële opening van de nieuwe Hoogvliet aan de Kop van de Spoorzone.

'Een mooi moment' vond burgemeester Cnossen. Alle hobbels rond de herontwikkeling van het gebied achter de hoek van de Parallelweg met de Stationsweg Oost lagen even in het verleden en maakten plaats voor trots op wat Cnossen 'een prachtige entree van de gemeente Woudenberg' noemde. ,,Het heeft zes jaar geduurd maar het resultaat mag er zijn'' oordeelde Cnossen. Hoogvliet-directeur Cor-Jan Schreuder corrigeerde de uiteindelijke doorlooptijd van de plannen voor de verplaatsing van de supermarkt in Woudenberg naar tien jaar, maar toonde zich net zo enthousiast als Cnossen met het eindresultaat: een prachtige winkel op een prachtige plek. Schreuder prees daarbij tevens het idee van ontwikkelaar Wilbrink om de historie van de locatie, waar in vroeger dagen de spoorlijn Amersfoort-Kesteren liep, zichtbaar te markeren met een locomotief.

Ook de heer en mevrouw Hoogvliet waren aanwezig bij de feestelijke opening van het nieuwe onderkomen van hun supermarkt in Woudenberg. Alle betrokkenen waren het erover eens dat deze herhuisvesting noodzakelijk was. De oude locatie dateerde al van 1977 en was een van de oudste winkels van het inmiddels 68 vestigingen tellende concern dat geconcentreerd is in de Randstad en Gelderland. Het service- en distributiecentrum bevond zich vroeger ook in Woudenberg, maar is inmiddels gevestigd in Alphen aan den Rijn.

Bij de nieuwbouw aan de Parallelweg is veel aandacht geschonken aan duurzaamheid. Zonnepanelen, ledverlichting en een ingenieus warmteterugwinning systeem, waardoor het ontbreken van deuren bij de koeling meer warmte voor de winkel genereert dan bij een koeling met deuren het geval is, maken deze supermarkt bijzonder energiezuinig. ,,Het heeft de nodige moeite gekost om iedereen ervan te overtuigen dat een koeling zonder deuren energiezuiniger kan zijn dan een koeling met deuren, maar we hebben het gelukkig voor elkaar gekregen'' vertelt Hoogvliets bouwpastoor Gerard van den Berg. ,,We hebben dit nieuwe systeem maar meteen gepatenteerd.'' Ook de winkelinrichting en uitstraling vervult Van den Berg met gepaste trots. ,,Het verkoopvloeroppervlak van de winkel, ruim 2000 m2, is eigenlijk even groot dan op de oude locatie. Door de meer vierkante vorm van het gebouw en de lagere winkelschappen in de vrije ruimte oogt de supermarkt echter veel ruimer en overzichtelijker.'' De prachtige rollerbanen van en naar het parkeerdek, de grote en aantrekkelijk ingerichte koffiecorner bij de ruime entree onderstrepen dit gevoel. ,,Deze grote en moderne winkel kan zich meten met alle concurrent-supermarkten'' constateert Van den Berg tevreden.

.