• De bewoners dachten zelf mee over de vormgeving en indeling van hun nieuwe woning en woonomgeving.

    Gemeente Woudenberg

Koningsplein opgeleverd

WOUDENBERG Vrijdag overhandigde wethouder Pieter de Kruif de sleutel aan de laatste nieuwe bewoners van het Koningsplein. Hiermee is het project - dat voortkwam uit vernieuwend opdrachtgeverschap - afgerond. Het is een uniek project binnen de provincie Utrecht.

De bewoners dachten zelf mee over de vormgeving en indeling van hun nieuwe woning en woonomgeving. Ook omwonenden van de voormalige Willem van Oranjeschool konden hierover meebeslissen. Het eindresultaat mag er zijn: in totaal zijn er 17 woningen gerealiseerd, waarvan 6 gasloos. Het is een mooie mix van woningen:4 patiowoningen, 6 levensloopbestendige woningen, 3 starterswoningen en 4 middenhuur appartementen die volledig zijn afgestemd op de wensen van de bewoners, allemaal Woudenbergers.

TROTS Een uniek project waar verantwoordelijk wethouder Pieter de Kruif trots op is: ,,Anders dan bij andere nieuwbouwprojecten zijn we voor dit project vraaggericht te werk gegaan, waarbij met maximale inbreng van toekomstige en huidige bewoners het gebied is vormgegeven. Het is een plan voor en door de bewoners geworden dat tot stand is gekomen met behulp van Woudenburcht Ontwikkeling BV. Ik hoop dat iedereen hier met plezier gaat wonen." Tijdens de officiële eerste steenlegging op woensdag 16 mei complimenteerde gedeputeerde Pim van den Berg de gemeente en projectontwikkelaar Woudenburcht Ontwikkelingen dat zij het aangedurfd hebben om bij de totstandkoming uit te gaan van de kennis en kunde van de kopers en omwonenden. Hij vervolgde dat hij dit niet meer dan logisch vond: ,,U bent ten slotte als bewoners de expert."

GEEN BEZWAAR Architect Dick van de Merwe en projectontwikkelaar Jan van Vugt kijken positief terug op het project. Het doel was om een ontwerp te maken dat past in de omliggende woonwijk en dat is volgens hen gelukt. Doordat ook de omwonenden hebben kunnen meedenken over de invulling van hun wijk is er geen enkel bezwaar ingediend op de plannen. Ook dat is uniek.

KANTTEKENINGEN De eerste stap naar vernieuwend opdrachtgeverschap is dan ook gezet volgens alle partijen en daar zijn zij blij mee. Toch is dit resultaat nog niet het einddoel. Er zijn nog wel wat stappen te zetten in deze vorm van opdrachtgeverschap. Projectontwikkelaar Piet van de Legemaat heeft dan ook twee kanttekeningen. Puur kostentechnisch is het bouwen van 17 identieke woningen voor zijn bedrijf aantrekkelijker. Ook heeft hij gemerkt dat het mede ontwikkelen voor de kopers als positief ervaren is, maar ook echt wennen was. Zijn collega Jan van Vugt en de architect Dick van de Merwe gaven eerder in een evaluatie aan: ,,Wij kregen regelmatig de vraag of de verkoopbrochure al klaar was. En dat is de grap, want die was er niet. Natuurlijk begrijpen wij wel dat kopers uiteindelijk behoefte hebben aan duidelijkheid over de planning en prijs voor het afsluiten van een hypotheek en de verkoop van hun bestaande huis. Die duidelijkheid is pas te geven zodra alle ontwerpfasen met alle individuele kopers zijn doorlopen."