• Ook in 2017 werd er samen getafeld in de Voorhof

    Hannie van de Veen

Kom Erbij Festival start 27 september

WOUDENBERG Elk najaar organiseert Coalitie Erbij Woudenberg samen met andere organisaties activiteiten in de Week tegen Eenzaamheid. Coalitie Erbij Woudenberg bestaat uit verschillende organisaties die eenzaamheid blijvend onder de aandacht willen brengen.

Op 27 september starten de activiteiten met Samen Tafelen in de Voorhof. Iedereen die zich heeft aangemeld kan mee eten om 18.00 uur. Vanaf 17.00 uur is de inloop.

Op 1 oktober is er om 19.30 uur in de Camp een workshop 'Eenzaamheid, nader beschouwd' om eenzaamheid beter te leren herkennen. Hiervoor stelde de landelijke Coalitie Erbij een spreker beschikbaar. De workshop is voor iedereen die door werk of vrijwilligerswerk mensen ontmoet waarvan men vermoedt dat ze eenzaam zijn. Naast een presentatie wordt er gebrainstormd aan de hand van stellingen en onderling ideeën uitgewisseld. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. In Woudenberg neemt in verschillende leeftijdscategorieën het aantal eenzame mensen toe. Langdurige eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsrisico's, minder betrokkenheid bij de samenleving en zich ongelukkig voelen. Tijdens de workshop wordt nagedacht over wat eenzaamheid is. Is dit voor iedereen hetzelfde? Wie horen bij een risicogroep? Hoe kun je het signaleren en aanpakken? Jonge mensen die zich eenzaam voelen vormen een apart probleem.

Minister De Jonge streeft naar het realiseren van meldpunten voor eenzaamheid in iedere gemeente. Jeanine Schaling: ,,Wij hebben vroegtijdig ons plan van aanpak opgestuurd en krijgen nu ondersteuning vanuit het ministerie van VWS. Om een meldpunt te kunnen realiseren werken we samen met coöperatie de Kleine Schans. We moeten kijken of ons aanbod, het organiseren van ontmoetingen, aansluit op de problematiek."

De laatste activiteit in de Week tegen Eenzaamheid is poffertjes eten bij Groenewoude. Op 3 oktober kan iedereen à 2,50 euro van 14.30 tot 16.30 uur hier van poffertjes en koffie of thee genieten. Aanmelden kan bij Jeanine Schaling tel 033 2863373 of jeanine@schaling.nl.

Na de Week tegen Eenzaamheid zijn er zowel bij Groenewoude als elders wekelijks activiteiten die kunnen helpen eenzaamheid tegen te gaan. De Serre van zorgcentrum Groenewoude is van maandag t/m vrijdag open van 8.30-17.00 uur voor een praatje, koffie, thee een drankje of een warme maaltijd tussen de middag. Ook worden in Groenewoude bewegen op muziek, schilderen, bingo, spelletjesmiddagen en bloemschikken georganiseerd. Samen met anderen eten kan ook bij het LunchCultuurtje op woensdag of bij de thema muzieklunches op donderdag. Deelnemen aan activiteiten kan door lid te worden van een vereniging, van de PCOB of van Seniorenbelangen maar ook de Ouderensoos, Caritas, Stichting Welzijn Ouderen SWO en Samen op Zondag organiseren activiteiten. Op creatief gebied is er veel te doen tijdens de creatieve woensdagochtenden in de Voorhof, bij creatieve club de Wetering, bij cursussen van de Kunstberg of muziekles bij Fidelio en muziekschool.