• Joke van der Heide

Kleine plusjes, grote zorgen

WOUDENBERG De algemene beschouwingen van de politieke fracties over de Kadernota 2016-2019 staan 23 juni op de agenda van de raadscommissie. De fracties hebben vragen over het fragiele financiële evenwicht, het te kort op het sociaal domein, het achterstallige onderhoud op de wegen en de update over de bezuinigingen.

 

Alle fracties zijn positief over de sluitende begroting voor de komende vier jaren. Hoewel zij zich wel realiseren dat de vrijval van de reserve Kapitaallasten brandweerkazerne naast de effecten van de bezuinigingsdialoog hierbij een belangrijke rol speelt en dat er in de toekomst nog veel financiële onzekerheden zijn over vooral het sociaal domein.

* Lees meer in De Woudenberger van dinsdag 23 juni.