• Hannie Lamberink

Kerstoptreden Con Amore en WKO in Groenewoude

WOUDENBERG Christelijk Gemengde Zangvereniging Con Amore onder leiding van Elly Veld hield maandag samen met leden van het Woudenbergs Kamer Orkest onder leiding van Carla van der Heijden een optreden in Groenewoude voor een volle zaal bewoners en buurtbewoners. Afwisselend lieten zowel Con Amore als het WKO enkele nummers horen als muzikaal intermezzo. Ook was er volop gelegenheid voor kerstsamenzang. Seline Loef was de pianiste deze avond. Alice Bossema sprak de zelf geschreven verbindende teksten en vertelde daarmee het kerstverhaal. Zowel het kerstverhaal als de bekende kerstmelodieën riepen duidelijk herinneringen op bij de ouderen. Wie graag zingt kan informeren bij Con Amore: secretaris Wil Bakker, tel 0343 442479 of via noortje@tatters.nl