• De band van Evangeliegemeente Nieuw Leven

    Hannie Lamberink-van de Veen

Kees Kraayenoord bij start nieuwe serie Hof van Heden-diensten

WOUDENBERG Er was zondag 24 september, de laatste dag van de Vredesweek, een bijzondere kerkdienst in de Voorhof. Evangeliegemeente Nieuw Leven en protestantse gemeente de Voorhof hielden samen een 'Hof van Heden'-dienst met veel aanbiddingsliederen, waarbij ook Kees Kraayenoord te gast was als spreker.

Deze dienst, met als thema 'Backstage', vormde de start van de nieuwe serie Hof van Heden-diensten die een keer per maand op zondagavond worden gehouden en waarbij iedereen, christen of niet-christen, van harte welkom is. Er waren bezoekers uit verschillende kerken.

JUICHENDE LIEDEREN De achtkoppige band van Nieuw Leven onder leiding van Paul Hoogers begon de dienst met enkele ´juichende liederen´. Kees Kraayenoord vertelde vervolgens met eigen gitaargebeleiding over het belangrijkste moment uit zijn leven, toen hij naar muziek luisterend door God geroepen werd. Als 20-jarige ging hij vervolgens met zijn vrouw theologie studeren en kwam in de EO-praiseband terecht. Na een paar jaar als godsdienstdocent gewerkt te hebben, ging hij werken in de Meerkerk in Hoofddorp. Er verschenen verschillende succesvolle cd's met aanbiddingsliederen van hem. Na een periode van twijfel werd hij voorganger van evangelische gemeente Mozaïek 0318 in Veenendaal, een gemeente met de bijzondere roeping om met aanbidding bezig te zijn. Zijn 'preek' was een combinatie van zingen en spreken, 'Word&Worship´. Het thema 'Backstage' paste goed bij het optreden van Kees en de band: God nodigt ons uit om Hem in stilte te ontmoeten in plaats van als je in de belangstelling staat. Kees heeft dit ook uitgewerkt in een boek. Na de dienst kon er nagepraat worden met elkaar en met Kees Kraayenoord.