• Na een periode van rust hoopt Joost Bijl wel actief te blijven binnen ENL, als aanbiddingsleider of als spreker, maar niet meer zo vaak.

    Hannie van de Veen

Joost Bijl: ´Ik vind het nu tijd om rust te nemen´

WOUDENBERG Na 16 jaar activiteiten bij Evangeliegemeente Nieuw Leven (ENL) in Woudenberg doet Joost Bijl een stapje terug. ,,Ik heb al die jaren veel avonden en weekenden geïnvesteerd in de gemeente, maar vind het nu tijd om rust te nemen. Soms is loslaten zelfs goed als er geen opvolger is. Dat geeft anderen ruimte voor initiatieven. Paulus zegt in de Bijbel ook dat niet alleen oudsten iets kunnen brengen bij een samenkomst, maar iedereen."

Sinds de start van ENL in 2002 was Joost één van de leidinggevenden. Hij was eerst aanbiddingsleider en kringleider en later oudste. Een oudste is vergelijkbaar met ouderlingen in andere kerken. Samen delen zij het leiderschap van de gemeente. ,,In 1 Petrus 5 wordt een oudste omschreven als een herder die zijn kudde dient. Gemeenteleden zijn aan hen toevertrouwd. Ook moeten zij vervuld zijn van de Heilige Geest en zich wijden aan gebed en de verkondiging van het Woord van God." Voordat Joost in Woudenberg woonde en actief werd bij ENL, was hij vanaf 1990 aanbiddingsleider bij de Volle Evangeliegemeente in Zeist. Die leidt de aanbidding door samen God te aanbidden met zang en gebed. In Zeist leidde hij samen met zijn vrouw Netty ook een bijbelstudie voor jongvolwassenen en was hij lid van de taakgroep Evangelisatie. Hij studeerde ooit een tijd theologie.

JEZUS KONING ,,ENL is een kleine charismatische gemeente voor wie Jezus Koning is. Zij voelen zich verbonden met de wereldwijde kerk, worden gedreven door de liefde van God en streven er naar het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. De gemeente is met 40 andere gemeenten aangesloten bij het kerkgenootschap Rafaël Nederland. Het Hebreeuwse 'Rafa' betekent 'heel maken' en 'El' betekent 'God'. Volgens ons is het Gods plan om deze gebroken wereld te herstellen en mensen terug te brengen naar Hem. Wie Gods liefde ontvangt kan die doorgeven. God werkt door mensen. We willen met andere christenen verbonden zijn en zijn daarom aangesloten bij de wereldwijde Four Square Church met vele kerken in 140 landen. God is over de hele wereld aan het werk ook al denken we in Nederland soms dat de kerk een aflopende zaak is. Tegelijkertijd zoeken we verbinding met andere kerken in Woudenberg en doen daarom mee met gezamenlijke activiteiten en aan het pastoresoverleg."

IRANIËR GEDOOPT In de periode dat Joost oudste was bij Nieuw Leven heeft hij veel mensen ontmoet. Sommigen kwamen af en toe, anderen maakten een tijd deel uit van de gemeente. De meest bijzondere ontmoeting was met een Iraniër tijdens de noodopvang voor vluchtelingen in de Camp: ,,We nodigden hen uit in onze samenkomst, ook in de Camp, om iets te vertellen. Deze Iraniër vertelde stralend dat hij als moslim onderweg in een droom Jezus had ontmoet. Hij was daar vol van. Hij bleef bij ENL betrokken, bekeerde zich en later doopten we hem in het Henschotermeer."

Na een periode van rust hoopt Joost wel actief te blijven binnen ENL als aanbiddingsleider of als spreker maar niet meer zo vaak. En hij blijft hopen dat meer mensen in Woudenberg Gods liefde zullen gaan ontdekken en daaruit gaan leven.