• De leden van de Woudenbergse jongerenafdeling het CDA.

    Joke van der Heide

'Jongeren willen stukje gezelligheid op Poortplein'

WOUDENBERG Tijdens zijn debuut als plaatsvervangend commissielid maakte Jorrit Steenbeek (CDA) dinsdagavond direct gebruik van de mogelijkheid om aandacht te vragen voor de wens van jongeren voor meer gezelligheid op het Poortplein.

Deze wens kwam unaniem naar voren tijdens het jongerendebat voor de gemeenteraadsverkiezingen in februari. De jongeren gaven toen aan een plek te willen waar zij bij elkaar kunnen komen zonder meteen de kroeg in te gaan. Het vestigen van een horecaplein op het Poortplein met gezellige terrassen zouden zij een mooie uitbreiding vinden van het dorp. Nu moeten jongeren hiervoor het dorp uit.

Burgemeester Titia Cnossen reageerde dat een stukje gezelligheid op het Poortplein ook een wens is van het college en eigenlijk voor jong én oud. Wat haar betreft zijn de horecaondernemers aan zet. Zij vertelt dat de gemeente in het verleden al wel vragen gehad heeft van ondernemers, wanneer er een pand vrijkwam aan het Poortplein. Als één van de reden waarom de ondernemers afhaken noemt de burgemeester het bestemmingsplan. Er zijn alleen lichte horeca-activiteiten mogelijk tot 23.00 uur 's avonds. Dit heeft te maken met de bewoners in de appartementen er boven. Ook de inrichting van het pand, waardoor er nog veel kosten zijn om het horecaproef te maken, speelt een rol bij de afwegingen van horecaondernemers om zich niet te vestigen aan het Poortplein.

De burgemeester benadrukt dat het van het begin af aan het beleid is geweest dat er horeca aan het Poortplein zou komen, maar dat dit niet gebeurd is. Voor de toekomst ziet zij hier een rol voor de DES om bij vrijkomende panden horecavestiging te promoten. Jorrit Steenbeek zal als lid van de CDA Jongeren én als plaatsvervangend commissielid aandacht blijven vragen voor deze belangrijke wens van jongeren.