• ANP Evert Elzinga

Jongeren trekken aan de bel: Toename drugsgebruik

WOUDENBERG De signalen van Marleen Treep (CU) dat er stevig drugs gebruikt wordt onder jongeren wordt door het college niet herkend. Vanuit de officiële kanalen is niet vastgesteld dat het drugsgebruik toeneemt.

Marleen Treep (CU) vroeg aandacht voor dit onderwerp, omdat zij recent hier twee keer door een jongere op gewezen is. ,,Deze jongeren hebben zelf geconstateerd dat er verkocht en gebruikt wordt. Ik krijg de indruk dat zij zich oprecht zorgen maken over de gebruikers", vertelt Treep aan onze redactie. Bij de behandeling van de Kadernota kwam Odile de Man (VVD) met hetzelfde signaal. Het advies van het college is om de jongeren te vragen dit te melden bij de gemeente of de politie. Alleen dan kan er actie worden ondernomen.

Op vragen van onze redactie licht wethouder Pieter de Kruif toe dat de gemeente vanuit de politie geen toename van het aantal meldingen krijgt en ook de GGD-monitor tussen 2012 en 2016 geen toename laat zien. Jongerenwerker Ester van Royen van Jeugd-Punt sluit zich hierbij aan. Zij vertelt dat het drugsgebruik onder jongeren in Woudenberg niet heel veel anders is dan in andere gemeenten. Dit baseert zij op de cijfers van de GGD-monitor van 2016, waaruit blijkt dat in Woudenberg, vergelijkbaar met andere Utrechtse gemeenten, 6 procent van de jongeren uit groep 2 en 4 van de middelbare school weleens wiet of hasj gebruikt en 1 procent harddrugs.

De jongerenwerker spreekt jongeren op straat aan op hun gebruik van softdrugs. In verband met het gedoogbeleid hoeft zij hierover geen melding te doen aan de gemeente. Van harddrugsgebruik doet zij wel melding. Preventief wordt er door Jeugd-Punt aandacht aan drugsgebruik besteed. Zo worden er op basisscholen weerbaarheidstrainingen gegeven, die gericht zijn op omgaan met groepsdruk in relatie tot onder andere het gebruik van drugs.