• Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang
  • Adriaan Hosang

Jong en oud bij Dodenherdenking in Renswoude

RENSWOUDE De belangstelling voor de jaarlijkse Dodenherdenking bij het monument op de rotonde Dorpsstraat in Renswoude was ook dit jaar weer groot. Jong en oud was aanwezig om twee minuten stil te staan voor hen die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlogen en andere oorlogshandelingen. Ook het aantal vlaggen dat half stok hing was groot.

In de Gereformeerde Kerk was, voorafgaande aan de Dodenherdenking bij het monument voor de gevallenen, een korte herdenkingsdienst. In die dienst werd door een tweetal leerlingen van de basisschool een gedicht voorgelezen en de Bijbellezing verzorgd. Om 19.45 uur vertrokken de aanwezigen vanuit de kerk, voorafgegaan door de harmonievereniging Ons Genoegen. Rondom de rotonde bij het monument hadden zich toen al heel veel belangstellenden, zowel jeugd als ouderen verzameld.

Ons Genoegen speelde koraalmuziek en na het spelen van The Last Post was het stil en allen het gehuil van een klein kind onderbrak die stilte. Na die twee minuten stilte was het de sirene van de brandweerkazerne die duidelijk maakte dat de twee minuten voorbij waren.

Het was Esmee ter Maaten die een gedicht voordroeg, een gedicht dat zij zelf geschreven had. Aansluitend was het burgemeester Annelies van der Kolk die de namen voorlas van alle gevallenen die op de oorlogsmonumenten voorkomen. Ook de namen van de gefusilleerden op het dijkje bij De Dennen werden genoemd.

Na het voorlezen van die namen zei burgemeester Annelies van der Kolk: ,,Naast hen, wiens namen ik heb opgelezen, denken we ook aan de burgers die door oorlogshandelingen zijn gestorven, zo velen die in de vernietigingskampen zijn gestorven en hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.'' Opnieuw werd een gedicht voorgedragen, nu door Thieske Verkerk.

Het was burgemeester Annelies van der Kolk die samen met raadslid Peter Walraven de eerste krans, die van het gemeentebestuur, bij het monument plaatste. Aansluitend gebeurde dat ook de plaatselijke predikanten, de Oranje Vereniging Renswoude, de vereniging Oud Renswoude, het schoolbestuur en de nabestaanden, die ook veel bloemen in de daarvoor gereedstaande vazen plaatsten. Met begeleiding van Ons Genoegen zongen de aanwezigen tot slot de twee coupletten van het Wilhelmus waarna de genodigden weer richting de Gereformeerde Kerk liepen waar de stoet werd ontbonden.