• Werkgeversevent

    Foto Van Denderen

Jobmaatje begeleidt richting werk

SCHERPENZEEL Jobmaatjes gevraagd! In het kader van de Participatiwet is de stichting ReconnAct, in samenwerking met de gemeente Scherpenzeel, op zoek naar zogeheten jobmaatjes. Dit zijn werknemers, ondernemers of ZZP-ers die werkzoekenden uit de bijstand richting werk coachen. ,,Het is puur een één op één traject", zegt Gert-Jan Pruim van ReconnAct.

Marcel Koch

Pruim was één van de sprekers op het onlangs door de gemeente georganiseerde werkgeversevent, waar lokale werkgevers en ondernemers werden geïnformeerd over de nieuwe participatiewet die op 1 januari van dit jaar van kracht is geworden. Hij geeft namens de landelijke stichting ReconnAct invulling aan het maatjesproject binnen Regio Food Valley met als uiteindelijk doel om mensen weer aan elkaar te verbinden en zo te bouwen aan een sterke lokale samenleving, waarin iedereen mee kan doen.

Pruim spreekt van een burgerinitiatief: ,,We zijn op zoek naar Scherpenzelers die op vrijwillige basis één uur per twee weken aan hun werkzoekende dorpsgenoten willen besteden. Deze mensen missen niet alleen financiële zekerheid, maar ook sociale contacten en de mogelijkheid om hun kwaliteiten in te zetten. Door ze aan jobmaatjes te koppelen, hopen we ze aan het werk te krijgen en zodoende weer structuur in hun leven te geven. Bovendien zorgt werk ook weer voor enig zelfvertrouwen."

Wie jobmaatje wil worden kan zich via de website www.ReconnAct.nl opgeven of telefonisch bij Gert-Jan Pruim, 06-15103833.

* Lees meer in Scherpenzeelse Krant van dinsdag 7 juli.