• Timo van der Mijl

Jaarwisseling rustig verlopen in Scherpenzeel

SCHERPENZEEL De jaarwisseling is in Scherpenzeel redelijk rustig verlopen. Er hebben zich geen grote incidenten of ongelukken voorgedaan.

Wel is de Scherpenzeelse brandweer op oudejaarsdag uitgerukt om een groot vreugdevuur te blussen op een speelveld aan de Koepellaan. De brandweer werd hierover rond half twee 's middags gealarmeerd. De vlammen konden vrij snel worden bedwongen met een straal hoge druk. Daarna werd door de brandweer nog even nageblust. Door autobanden op het vuur ontstond een flinke zwarte rookkolom. Volgens berichten op Twitter werd door het snelle ingrijpen van de brandweer voorkomen dat een oude dakkapel op het vreugdevuur terecht kwam.

In de week voorafgaande aan de jaarwisseling waren er wel de nodige klachten over het voortijdig afsteken van vuurwerk. De gemeente meldt dat men had gehoopt dat inwoners dit echt zouden bewaren tot het moment waarop dat mocht, namelijk op oudejaarsdag van 18.00 uur. Tot veel aanhoudingen heeft dit niet geleid. Het blijkt volgens de gemeente toch erg lastig te zijn om na een melding van vuurwerkoverlast de daders hierop aan te spreken. Vaak zijn die allang vertrokken als de BOA of politie op de locatie arriveren.

Aan het Oosteinde werd nog wel door een aantal bewoners met carbid geschoten. Met hen werd nog wel contact opgenomen door de gemeente omdat hiervoor - zoals nodig is - geen vergunning was aangevraagd. Of er rond de jaarwisseling nog veel vernielingen zijn aangericht aan straatmeubilair of andere zaken in de openbare ruimte is nog niet bekend. Dit wordt in de komende periode door de gemeente nog in kaart gebracht.

Burgemeester Visser zegt blij te zijn met het rustige verloop van de jaarwisseling in Scherpenzeel. Hij zal hier ongetwijfeld ook nog op terugkomen in zijn toespraak tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Die wordt gehouden op donderdag 7 januari in kulturhus De Breehoek. De receptie begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Inwoners, organisaties, verenigingen en belangstellenden zijn van harte welkom om samen nieuwjaarswensen uit te wisselen. De toespraak van burgemeester Visser wordt verwacht rond 20.30 uur. Ook maakt de burgemeester op deze avond van de gelegenheid gebruik om een vereniging, stichting of andere organisatie in het zonnetje te zetten.