• Pieter de Kruif

'Inzetten voor een ander'

WOUDENBERG Vorig jaar kwamen er zeven nieuwe raadsleden in de Woudenbergse raad. Zij kijken terug op hun eerste jaar als raadslid met veel nieuwe ervaringen: gewoonten en gebruiken in de raad, beoordelen van ambtelijke stukken en het debatteren. Deze week: Bert Bosman van CU.

Door zijn werkervaring bij een woningcorporatie in Amersfoort voelt Bert Bosman zich misschien wel extra maatschappelijk betrokken. Voor zijn werk komt hij in aanraking met veel mensen en instanties. Hij komt in verschillende buurten en ziet hoe die buurten met elkaar functioneren.

Wat hij geleerd heeft van zijn werk en heeft meegenomen als raadslid, is dat je samen zaken op moet pakken en zorgt dat je elkaar verstaat. Dat je je inzet voor een ander is een belangrijke waarde voor hem. Dat dit voor alle partijen beter werkt, legt hij uit aan de hand van een voorbeeld. ,,Ons bedrijf heeft te maken met schuldhulpverlening. Als mensen hun huur niet kunnen betalen is ons principe dat we niemand uit zijn woning zetten. Als zo'n situatie zich toch voordoet, vind ik dat je goed naar jezelf moet kijken of je wel alles hebt gedaan om dit te voorkomen. Je kunt bijvoorbeeld het verschil maken als je flexibel omgaat met hun incasso's", geeft hij bevlogen aan. In de praktijk blijkt deze visie voor alle partijen beter uit te pakken volgens Bert. De gevolgen zijn vaak niet te overzien wanneer mensen uit hun woning worden gezet, tot soms medische hulp en politie inzet aan toe.

'Inzetten voor een ander' was voor hem ook de reden om lid te woorden van de ChristenUnie. ,,De CU-waarden zoals om een ander geven, dienstbaar zijn en de handen uit de mouwen steken samen met een kleine overheid, spreken mij heel erg aan." Bert woont vanaf zijn zesde jaar al in Woudenberg en geeft aan trots op zijn dorp te zijn. ,,Het is klein van omvang en dat vinden mijn gezin en ik plezierig. Het dorp heeft veel mogelijkheden voor sporten, naar de kerk gaan en vrienden ontmoeten in de horecagelegenheden."

Het leuke van de lokale politiek vindt hij dat hij bijna alle raadsleden persoonlijk kent. Lovend is hij over zijn samenwerking met partijgenoot Elli van Oosterom. ,,Als echte boerendochter verzet zij heel veel werk. Zij doet ruimtelijke ordening. Dat is goed om belangenverstrengeling voor mij te voorkomen. We sparren er wel over." De sfeer binnen de coalitie ervaart hij als uitstekend. Zijn coalitiegenoten van GBW en VVD voelen voor hem als zijn maatjes.

Over de wijze van politiek voeren, heeft hij na een jaar een duidelijk mening. Allereerst vindt hij het belangrijk dat de raadsleden elkaar scherp houden op de inhoud. Daarbij wil hij wel benadrukken dat je in het debat met respect op de bal moet spelen en niet op de man. Verder is hij iemand van de grote lijnen. ,,Ik vind dat je als raadslid niet te detaillistisch over iedere komma moet vallen. Als raad moet je het college en de ambtenaren durven loslaten en als een soort directie het doel niet uit het oog verliezen. De weg hoe dat doel bereikt wordt, vind ik niet zo belangrijk. Mijn visie is scherp zijn waar nodig en anders moet je het laten lopen. Soms vind ik dat de debatten de discussie niet waard zijn en duurt de vergadering onnodig lang."

Hij geeft daarbij wel lachend aan dat hij zich niet zo druk hoeft te maken, omdat anderen dat al doen en stelt vervolgens serieus dat het alles te maken heeft met vertrouwen dat hij heeft in de coalitie. Daarbij realiseert hij zich dat hij het als coalitiepartij makkelijker heeft, omdat het coalitieakkoord door het college wordt uitgevoerd. Samen zaken oppakken vindt hij ook belangrijk voor de raad. ,,Je moet elkaar opzoeken en elkaar versterken, zodat het dorp er beter van wordt." Dat geldt ook voor de gemeenschap. ,,De zorgkosten lopen bij alle gemeenten gigantisch uit de klauwen. Alle verantwoordelijkheid kan niet meer gelegd worden bij de witte jassen. Die verantwoordelijkheid moeten we samen nemen door een beroep te doen op elkaar, de bestaande gemeenschappen, de politiek en keuzes die gemaakt moeten worden. Denk aan mantelzorg en preventie, maar ook door vragen te durven stellen. Vragen over de menselijke maat. Over bijvoorbeeld of senioren niet beter zouden kunnen verhuizen van een grote sociale huurwoning naar een appartement?"

In dit kader van zorg en wonen is er discussie in hoeverre deze onderwerpen regionaal uitbesteed moeten worden. Bert is een groot voorstander van samenwerking binnen de regio. Voor vragen over hoe je omgaat met de natuur op bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug of inkoop van zorg, kan je volgens hem niet als dorp op jezelf staan. Hij ziet dat Woudenberg nadrukkelijk een stem heeft over onderwerpen als aan welke type woningen en waar de regio behoefte heeft. ,,De CU-fractie vindt het belangrijk dat ons dorp daarbij haar eigenheid bewaart waar wij juist zo trots op zijn." Binnen de raad staat Bert bekend als de filosoof. In mooie bewoordingen en vergelijkingen maakt hij goed duidelijk als hij het principieel ergens niet mee eens is. Wie hij is en waar hij voor staat blijkt ook uit zijn achtergrond. Bert is een fanatieke lezer en is geïnteresseerd in theologie, filosofie en kosmologie. Zijn dochter Maartje is ook actief in de politiek. ,,Ik vind het vooral leuk om dit samen te doen."