• Wethouder Pieter de Kruif bij het zorgloket De Kleine Schans

    Joke van der Heide

Inwoners staan centraal in unieke samenwerking

WOUDENBERG  De raad buigt zich dinsdag 27 juni over het collegevoorstel om Loket De Kleine Schans en het Sociaal Team in januari 2018 om te vormen tot Coöperatie De Kleine Schans. In de coöperatie zal op een unieke en vernieuwende wijze samengewerkt worden door maatschappelijke partners, de gemeente en inwoners op het gebied van zorg en ondersteuning, waarbij de inwoner centraal staat.

Joke van der Heide

 

PILOT Al bij de start van Loket De Kleine Schans en het Sociaal Team in 2015 werd aangegeven dat het Sociaal Team op termijn buiten de gemeente zou worden geplaatst. De eerste twee jaar werden gezien als een pilot voor de hele regio met als voornaamste uitgangspunt het bieden van continuïteit van de zorg via bestaande aanbieders.

 

KWALITEIT De pilot is goed gelopen. Waarom dan toch veranderen vroeg onze redactie aan de wethouder: ,,Dit geeft een extra kwaliteitsslag. Door deze coöperatie op te richten in Woudenberg kunnen we een  hogere kwaliteit van zorg bieden aan onze inwoners. Kennis en kunde van zowel basis als specialistische zorg komen echt samen. Dat zie ik als een mooie maar ook noodzakelijke ontwikkeling. Er zal dan niet alleen op casusniveau samengewerkt worden, maar ook het beleid zal samen bepaald worden."

 

De gemeente kiest bewust niet, zoals Leusden en Amersfoort, voor het inbrengen van het Sociaal Team in een stichting. De belangrijkste reden is dat de gemeente in de constructie met een coöperatie niet alleen opdrachtgever, maar ook deelnemer is en zo meedoet aan de visievorming en de uitvoering. Daarnaast blijft de inkoop een taak van de gemeente.

 

CENTRAAL De wethouder legt uit waarom een coöperatie voor Woudenberg de beste oplossing is: ,,Een coöperatie is mogelijk doordat wij een kleine gemeente zijn met maar één sociaal team. Het past bij ons doordat wij een integrale aanpak voor alle vier de taken binnen het Sociaal Domein willen, te weten de Wmo, de Jeugd, de Leerplicht en de Participatie. Het grote voordeel is dat de zorg dan geregeld kan worden op één centraal punt." De leerplicht en de participatie moet de gemeente wettelijk zelf blijven uitvoeren. Bij de coöperatie zullen deze medewerkers hiërarchisch onder de gemeente blijven vallen, maar werkzaam zijn in het team van de coöperatie.

 

DRAAGVLAK De gemeente, MEE en Youké zijn begin dit jaar gestart met het onderzoek hoe ze de coöperatie goed kunnen inrichten. Daarbij betrokken zij de andere maatschappelijke partners door hen mee te laten denken tijdens bijeenkomsten en via een digitaal platform.

Wethouder De Kruif: ,,Ik vind het opvallend dat in de aanloop naar de oprichting van de coöperatie er een hoge mate van betrokkenheid is van de maatschappelijke partners. MEE en Youké hebben vanaf de start meegedacht, maar ook onder de anderen is veel draagvlak."

VERBINDENDE TAAK Een voorwaarde voor het slagen van het plan is ten slotte het toevoegen van de functie netwerkregisseur sociaal domein, die als een verbindende taak heeft om de samenwerking nog meer te stimuleren.