Inwoners kunnen meedenken over een sterk Woudenberg

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg houdt donderdag 4 februari, samen met de Economic Board Utrecht (EBU) en Regio Amersfoort een thema- en inspiratieavond, getiteld: 'Wind mee voor Woudenberg- samen werken aan een sterk en gezond economisch klimaat'. De bijeenkomst start om 19.00 uur.

,,Een sterk en gezond economisch klimaat is een belangrijke voorwaarde om te kunnen bouwen aan een gemeente, waar het voor iedereen prettig wonen, werken en samenleven is'', zegt wethouder Gijs de Kruif. Het doel van de avond is om ideeën uit te wisselen en samen te verkennen welke impulsen gegeven kunnen worden om het economisch klimaat in Woudenberg te versterken. De oogst van deze avond vormt de eerste stap voor een gezamenlijke economische agenda. Net als Woudenberg 2030 (toekomstvisie) en de bezuiningsdialoog wordt de economische agenda een plan van en voor Woudenbergers. ,,Deze avond is een goede eerste stap naar een gezamenlijke agenda voor een sterk economisch klimaat. Een sterke lokale economie is goed voor de werkgelegenheid en de levendigheid in ons dorp. Daar hebben we allemaal profijt van. Daarom is iedereen welkom om deel te nemen. Ook na deze avond willen we samen blijven optrekken. Ik hoop dat deze avond inspiratie geeft aan vele mensen en zij hun inspiratie ook na deze avond met ons willen blijven delen", aldus De Kruif.

AANMELDEN Inwoners, instellingen en organisaties kunnen zich tot 22 januari 2016 aanmelden door een e-mail te sturen naareconomie@woudenberg.nl . Vermeld hierbij uw naam, organisatie (indien van toepassing) en uw overige contactgegevens (adres/telefoonnummer). Aangemelde deelnemers ontvangen op werkdagen binnen 48 uur bevestiging van aanmelding en nadere informatie met de locatie en het programma van de bijeenkomst.

Via Twitter (@gemwoudenberg) en via www.woudenberg.nl houdt de gemeente Woudenberg vanaf 5 januari ondernemers en inwoners op de hoogte van laatste nieuws over deze avond en programma-informatie. Voor vragen of opmerkingen is economie@woudenberg.nl ook het aangewezen adres.