• De rondleiding maakte onder andere duidelijk hoe het gescheiden afval bij ROVA binnen komt.

    Joke van der Heide

Interessante inkijk bij ROVA: Bewoners positief over afvalscheiding

WOUDENBERG  De gemeente Woudenberg is 1 januari gestart met een nieuwe manier van afval inzamelen via diftar. Voor bewoners heeft dit geleid tot veranderingen, die nog steeds vragen oproepen. Een mooie reden voor zestien Woudenbergers om in te gaan op de uitnodiging van de nieuwe afvalinzamelaar ROVA om de vestiging in Amersfoort te bekijken. Het werd op 6 april een leuke middag.

Joke van der Heide

 

WINST De aanwezigen kregen een presentatie over het bedrijf ROVA en waar zij voorstaan. ROVA is een samenwerkingsverband waar 23 gemeenten aandeelhouder van zijn. In totaal wordt het huisvuil opgehaald van 346.000 huishoudens. In 2015 heeft dit geleid tot een winst van 6,8 miljoen. Dit geld vloeit terug naar de gemeenten, omdat ROVA geen winstoogmerk heeft.

Bij de gemeente Woudenberg komt het ontvangen bedrag ten goede aan afvalinzameling. In eerste instantie zal hiervan de weegbrug op de Milieustraat betaald worden en de investering van de vijf ondergrondse containers voor de appartementsgebouwen. Wanneer er geen extra kosten meer zijn, zal de winst leiden tot een verlaging van de afvalstoffenheffing.

 

RESTAFVAL In afval zit veel waarde. ROVA wil restafval ontmoedigen en zoveel mogelijk grondstoffen ophalen. Grondstoffen, die kunnen worden hergebruikt, als glas, karton, metaal, papier en kunststof. Ook het GFT-afval kan worden hergebruikt door er biogas van te maken. Van de 160 vrachtwagens van ROVA en de groene bus rijdt een aantal op door ROVA ingezameld GFT afval. Uit de resultaten van andere gemeenten blijkt dat door de nieuwe manier van afvalinzameling het restafval steeds verder afneemt. Ook de aanwezige Woudenbergers merken nu al het effect van de afvalscheiding. Eén deelnemer gaf aan dat de restafvalcontainer pas na drie maanden geleegd hoefde te worden. Een andere kiest er voor om met buren de restafvalcontainer te vullen om geen halfvolle container aan de weg te hoeven zetten.

De aanwezigen hadden wel de nodige vragen over bijvoorbeeld de route van de vuilniswagen. Vooraf is aangegeven dat de nieuwe ROVA wagen met zijlader minder overlast zou geven, omdat de wagen maar één keer door de straat hoeft te rijden. De meesten zien de wagen meerdere keren per dag langs komen en zijn benieuwd naar de route. De opstelplaatsen langs de route riepen ook vragen op. ROVA vertelde verder dat voor het buitengebied de afspraak is gemaakt dat bewoners bellen met ROVA wanneer de restafvalcontainer moet worden afgehaald. Als tip voor te veel PMD-afval geeft ROVA aan om het gratis naar de Milieustraat te brengen.

BEWUST Afvalscheiding zorgt ook voor bewustere inkoop volgens de deelnemers. Pannenkoekenmix is te krijgen in een plastic fles, maar ook in een kartonnenverpakking. Discussie ontstond er over de verpakking van sinaasappelsap, die problemen geeft door het plasticschenktuitje. Medicijnenstrips en koffiecupjes horen ook bij het restafval.

ROVA kwam tot slot met het aanbod voor Woudenbergers om met minimaal tien mensen in de eigen straat of wijk zwerfafval op te ruimen. ROVA regelt hiervoor alle benodigdheden als knijpertjes en koffie.