• import

Inloopspreekuur boa succes

WOUDENBERG In januari is de boa gestart met een proef voor een inloopspreekuur van 18.30 tot 19.30 uur op het gemeentehuis. Met dertig bezoekers concludeert de gemeente dat dit initiatief voorziet in een behoefte en zal doorgaan.

Met deze laagdrempelige voorziening kan de burger op een eenvoudige manier zijn of haar vragen en meldingen voorleggen.

De boa is hierdoor meer zichtbaar en benaderbaar. Meldingen die de boa tijdens het inloopspreekuur krijgt, hebben vaak betrekking op overlast, zoals bijvoorbeeld parkeeroverlast of overlast van hondenpoep. Ook willen inwoners informatie over beleid, zoals het parkeerbeleid. Over drugsoverlast zijn bij de Boa geen meldingen gedaan.

Het aantal meldingen is ten op zichten van januari tot en met oktober 2017 gestegen van 63 naar 109. De gemeente geeft aan dat het inloopspreek zeker een aandeel heeft gehad in de toename van het aantal meldingen. Voor de gemeente is het belangrijk dat inwoners overlast en andere zaken blijven melden bij de politie en gemeente. Dit helpt de politie en de Boa om gerichter toezicht te houden.

Op de vraag van de PvdA-GroenLinks of de Boa voldoende uren heeft om opvolging te geven aan de tijdens het spreekuur gestelde vragen en klachten van de burgers, antwoordt de gemeente bevestigend. Niet iedere vraag heeft betrekking op het werk van de Boa. Diverse vragen worden dan ook door de Boa neergelegd bij de betreffende ambtenaar of de politie. De vragen waar hij wel zelf mee aan de slag gaat, passen momenteel binnen zijn taken en uren.

De gemeente noemt als bijkomend positief effect van de persoonlijke gesprekken tussen Boa en burgers dat hij hen preventief advies kan geven hoe zij kunnen omgaan met bepaalde situaties, waardoor verdere inzet van Boa en politie voorkomen kan worden.

De boa is hierdoor meer zichtbaar en benaderbaar. Meldingen die de boa tijdens het inloopspreekuur krijgt, hebben vaak betrekking op overlast, zoals bijvoorbeeld parkeeroverlast of overlast van hondenpoep. Ook willen inwoners informatie over beleid, zoals het parkeerbeleid. Over drugsoverlast zijn bij de boa geen meldingen gedaan.

Het aantal meldingen is ten op zichten van januari tot en met oktober 2017 gestegen van 63 naar 109. De gemeente geeft aan dat het inloopspreekuur zeker een aandeel heeft gehad in de toename van het aantal meldingen. Voor de gemeente is het belangrijk dat inwoners overlast en andere zaken blijven melden bij de politie en gemeente. Dit helpt de politie en de boa om gerichter toezicht te houden. Op de vraag van de PvdA-GroenLinks of de boa voldoende uren heeft om opvolging te geven aan de tijdens het spreekuur gestelde vragen en klachten van de burgers, antwoordt de gemeente bevestigend. Niet iedere vraag heeft betrekking op het werk van de boa. Diverse vragen worden dan ook door de boa neergelegd bij de betreffende ambtenaar of de politie. De vragen waar hij wel zelf mee aan de slag gaat, passen momenteel binnen zijn taken en uren. De gemeente noemt als bijkomend positief effect van de persoonlijke gesprekken tussen boa en burgers dat hij hen preventief advies kan geven hoe zij kunnen omgaan met bepaalde situaties, waardoor verdere inzet van boa en politie voorkomen kan worden.