• Gerwout Lamberink
  • Gerwout Lamberink
  • Gerwout Lamberink
  • Gerwout Lamberink

Imkersvereniging geeft in januari bijencursussen

WOUDENBERG De Algemene Nederlandse Imkersvereniging, afdeling Scherpenzeel/Woudenberg in Scherpenzeel, begint 29 januari met een basiscursus over bijen en bijenhouden. Ook zijn er cursussen korfvlechten, korfteelt en drachtplanten voedselplanten voor bijen, hommels en vlinders. Meestal zijn er voor deze cusussen twintig tot dertig aanmeldingen.

BIJENSTAL De cursus bijen houden bevat van januari tot september zes theorielessen op maandagavond en negen praktijklessen op zaterdag. Daarin krijgen cursisten ondersteuning van een mentor. Wie een te kleine tuin heeft om bijen te houden, kan samen met anderen gebruik maken van de bijenstal van de imkervereniging. Er wordt gewerkt met de ´zachtaardige´ Buckfastbij. Deze kruising tussen een Italiaanse en een Engelse bij werd vanaf 1919 geteeld door broeder Adam in de benedictijner Buckfastabdij in zuidwest Engeland om gunstige eigenschappen te krijgen. De opbrengst van zijn imkerij moest de abdij in stand houden.

Het houden van bijen ondersteunt de biodiversiteit in de natuur. Dat kan een reden zijn om deze cursus te volgen: bijen en insecten hebben het tegenwoordig moeilijk, maar ze zijn wel hard nodig voor de productie van onze voedsel- en siergewassen, door die te bestuiven. Fruittelers hebben veel vraag naar bijenvolken. Mensen zijn van bijen afhankelijk.Geïnteresseerden in de cursussen kunnen contact opnemen met Lammert van Beek, 033-2864856 of lvb494@gmail.com. Aanmelden kan ook via de website www.imkersnederland.nl.