• Haije Bergstra

'Ik wil het liefst mensenlevens zien veranderen'

Hij ging in zijn jeugd niet veel naar de kerk. ,,Ik ging wel naar de zondagsschool, dat wel", zegt Bart Besselsen. Dan wordt de Scherpenzeler bewust christen, als hij een jaar of 21 is. Het geloof verandert zijn leven radicaal. Via een vriend uit de Grote Kerk komt hij in contact met Jeugd met een Opdracht. Hij reisde via deze organisatie naar Indonesië en India om te evangeliseren.

Wat doe je in het leven als je niet in het buitenland zit?

,,Ik ben inmiddels alweer anderhalf jaar geleden afgestudeerd aan de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE). Ik studeerde er Management Economie en Recht. Ik heb eigenlijk direct daarna de DTS gedaan. Dat is een Discipelschap Training School. Op dit moment werk ik bij Interface op kantoor in Scherpenzeel. Daar doe ik een aantal projecten, totdat ik weer vertrek. Ik ben steeds wel op zoek geweest naar interim baantjes om de tijd te overbruggen en om te sparen, zodat ik er daarna weer op uit kan trekken. Ik werk tot eind maart en dan vertrek ik naar Australië voor een bruiloft van een vriend van me. Vervolgens ga ik naar de Filippijnen om daar voor een maand zendingswerk te doen. Ik heb de visie om er in september van dit jaar voor langere tijd op uit te gaan."

 

Hoe komt het dat je de hele wereld over reist?

,,Ongeveer 3 jaar geleden heb ik besloten dat ik Jezus echt wilde volgen. Ik ben nooit echt actief naar de kerk gegaan, omdat ik er niet zoveel zin in had. Maar ik geloofde wel altijd. Op mijn 19e zag ik zoveel leegte in mijn leven en ik had het idee dat God alleen die leegte kon vullen. Ik ben toen aan de CHE gaan studeren, omdat ik het gevoel had dat ik daar naar toe moest gaan om te kunnen groeien in geloof en om in contact te komen met gelovigen. In die tijd ben ik God gaan zoeken of beter gezegd, God zocht mij eerst. Ik wilde hem beter leren kennen. Toen ik afstudeerde, zat ik te denken wat ik daarna zou gaan doen. Met een vriend zou ik in de zomer eigenlijk een reis gaan maken door Zuid Amerika. Ik heb het toen op mijn hart gekregen om een bijbelschool te gaan doen. Ik wilde het graag combineren met het verspreiden van het evangelie in andere culturen en landen."

 

Niet iedereen gaat dan de wereld over. Waarom doe jij dat wel?

,,Ik heb dus mijn DTS (Discipelschap Training School, red) gedaan en was van plan om daarna een baan te gaan zoeken en me actief aan te sluiten bij een kerk. Tijdens de DTS zijn mijn ogen meer open gegaan voor Gods plan met de wereld. Tweeënveertig procent van de wereldbevolking is nog onbereikt. De bijbel zegt dat mensen zonder de Here Jezus in gebondenheid aan allerlei dingen leven. Dat geldt ook voor landen als India en Indonesië, waar zoveel mensen nog nooit van Jezus hebben gehoord."

 

Daar ga jij een steentje aan bijdragen?

,,Ja, dat is het verlangen dat God op mijn hart heeft gelegd, ja. Dat is het eigenlijk."

 

Je richt je op die landen?

,,Ja, ik heb een hart voor onbereikte bevolkingsgroepen. Wat me erg aangrijpt is mensenhandel. Dat zie je veel in Azië gebeuren. Ik geloof dat het vooral een geestelijke strijd is. Ik wil daar graag verandering in gaan zien. God is op zoek naar mensen die volledig voor hem leven en die erop uitgaan. Niet in mijn eigen kracht, maar in de kracht van God. Ik zie er erg naar uit."

 

Ik kom veel mensen tegen die dan zeggen: ,,Dat kun je toch ook in Nederland doen." In Nederland is nog maar een kleine 20% kerkelijk betrokken.

,,Ja, dat klopt. Maar hier kan in principe iedereen naar een kerk gaan. Je ziet ook dat God in dit land aan het werk is. Er zijn gebieden waar mensen nog nooit van God hebben gehoord en de kans ook niet hebben gehad. Ik geloof gewoon dat we door God gevraagd worden om daarheen te gaan en het blijde nieuws te verkondigen."

 

Heb je al bepaalde landen op het oog waar je naar toe zou willen gaan?

,,Ik ben nu ook in India geweest. Dat land is zo rijp voor de oogst, eigenlijk."

 

Dat laatste zal niet iedereen begrijpen.

,,Het is zo dat in India de mensen hongerig zijn naar God. Ze leven daar in gebondenheid. Ik ging met een team van 9 jongeren van Jeugd met een Opdracht naar afgelegen dorpen toe. We reisden van dorp naar dorp. Daar zie je bijvoorbeeld dat een heel dorp in angst leeft voor een toverdokter."

 

Als je in zo'n dorp komt met 9 mensen, wat doe je dan?

,,We gingen eerst liedjes zingen. Dan kwam het hele dorp uitgelopen. We deden daarna een dramastuk dat het evangelie uitbeeldde. We hadden ook een grote speaker met microfoon bij ons en dan legden we het evangelie uit. Onze Indiase contactpersoon vertaalde dat dan in Tamil, de lokale taal. Daarna deden we een oproep aan de mensen of ze hun leven aan de Here Jezus wilden geven. We konden ook voor mensen bidden, sommige werden bevrijd van boze geesten en zieken werden genezen. Er waren mensen die daarna gedoopt wilden worden. Dat was heel bijzonder. De kracht van het evangelie verandert mensen echt."

 

Heb je nog contact met mensen in India?

,,Ik heb vooral met mensen uit Indonesië nog contact via Facebook of WhatsApp. Niet heel erg vaak, maar zo nu en dan een berichtje over hoe het bijvoorbeeld gaat met de nieuwe gelovigen. In India is er een netwerk van pastors die per dorp als verantwoordelijke zijn aangesteld om nieuwe gelovigen te discipelen."

 

Wat bedoel je met dat laatste?

,,Je leert mensen de grondbeginselen van het christelijke geloof: hoe lees je de bijbel en wat houdt het in dat je een kind van God bent geworden. Dat je het leven gaat leiden dat je ook in de bijbel terugziet en handen en voeten geeft aan je geloof. En ook dat je dat weer vertelt aan andere mensen in je omgeving."

 

Je bent ook in Indonesië geweest. Lijkt dat veel op dat wat je hebt gedaan in India?

,,Nee, in Indonesië was het anders, omdat we uiteindelijk in 4 plaatsen zijn geweest. Het begon op West-Java, daarna gingen we naar naar Bali en Lombok. Het was een deel van de Discipelschap Training School van Jeugd met een Opdracht waarvoor we 3 maanden in het buitenland zaten. Door middel van voetbal legden we contact met de jeugd en daardoor ook met ouderen. We hebben kinderwerk gedaan, in kerken gesproken en weeshuizen bezocht. Doordat we relaties legden met de mensen konden we ons getuigenis geven van wat God had gedaan in ons leven. We vertelden daarnaast verhalen uit de bijbel, baden met mensen en deden aan straatevangelisatie."

 

Welke herinneringen heb je daar aan overgehouden?

,,In het begin was het voor mij wel erg lastig, omdat ik nog nooit buiten Europa was geweest. Je hebt er geen normale toiletten of wc-papier, zoals hier. Het was best wel een cultuurschok eigenlijk. Het heeft me wel voorbereid op de reis naar India. Het was voor mij het begin en ik heb heel veel geleerd. We waren op een gegeven moment op Kuta Beach op Bali, een drukke plek met veel toeristen. We voerden eerst een dramastuk op. Daarna werd ik gevraagd het evangelie uit te leggen met behulp van een microfoon en speaker. Ik was best gespannen om het te doen, omdat er zoveel mensen waren. Het was toch afwachten hoe toeristen erop gingen reageren. Toen ik begon te spreken was het net of ik zelf niet meer sprak, maar dat God door mij heen sprak. Dat heeft me geholpen om op God te vertrouwen. Daarna konden we op het strand met veel mensen heel open praten en bidden."

 

Hoe was om daarna weer thuis te komen in Nederland?

,,Dat was wel even wennen. Maar ook hier wilde ik graag vertellen over wat God in mijn leven had gedaan. Ik heb vaak mijn verhaal kwijt gekund, ook omdat ik veel nieuwe mensen heb leren kennen door de jaren heen."

 

Is het je ultieme doel voor je leven om mensen over God te vertellen?

,,Het is niet zo dat ik dat echt wil vertellen, ik wil graag dat levens van mensen veranderen. Het gaat erom dat mensen een levende relatie met God krijgen. Ik noemde ook even de mensenhandel, dat is een moderne vorm van slavernij. Ik wil graag zien dat mensen daar vrij van komen."

 

Zou je dit over een langere termijn willen doen? Heb je daar al ideeën bij?

,,Ik ben veel in gebed wat Gods wil is. Er zijn op het moment wel een aantal mogelijkheden, bijvoorbeeld werken als staflid op de Jeugd met een Opdracht basis in Nederland. Dan zou ik nieuwe studenten op de Discipelschap Training School begeleiden en enthousiast maken voor zending en meegaan naar het buitenland voor een zendingsreis. Ook is het mogelijk dat ik voor langere tijd naar het buitenland ga. Een andere reële mogelijkheid is om een 'School of Biblical Studies' te doen. Dit is een school binnen Jeugd met een Opdracht waar je binnen 9 maanden de hele bijbel 5 keer bestudeert. Het is de bedoeling dat je samen met God de bijbel gaat ontdekken. Je leert ook lesgeven, zodat je anderen kan helpen. Heel veel christenen in Nederland weten niet eens hoe ze de bijbel moeten bestuderen. Ze laten de bijbel links liggen. Het is het woord van God en daar zou ik in willen groeien. Als je voor de langere termijn naar het buitenland gaat, moet je goed voorbereid zijn."

 

Wat zou je mensen van jouw leeftijd willen meegeven?

,,Ik denk dat het vooral is dat je of vol voor God leeft of niet. Als je vol van God bent, zul je hem beter leren kennen. Dat is het mooiste wat er is. Veel mensen denken dat het saai is om christen te zijn en je mag zoveel dingen niet. Voor mij is het helemaal niet saai. In Indonesië zijn we bijvoorbeeld een aantal dagen zonder onderdak, eten en geld de straat op gegaan en hebben we in volle afhankelijkheid van God geleefd. Hij voorzag in alles en het stond vol van verrassingen en mooie ontmoetingen met mensen. Het is ook niet handelen vanuit regels, het gaat om een relatie met God. Daarin moet je groeien. Het gaat erom dat je daaruit gaat leren leven. Zo begin ik de dag met God en vraag hem bijvoorbeeld of hij mij mensen op mijn weg wil brengen waarmee ik de liefde van hem kan delen. Ja vooral dat, daar gaat het om."