• Jhony Stalman: ,,Het grootste compliment dat ik heb gekregen is dat de oppositie het een liberaal coalitieakkoord vond. -

    Joke van der Heide

'Ik predik realisme'

WOUDENBERG Vorig jaar kwamen er zeven nieuwe raadsleden in de Woudenbergse raad. Zij kijken terug op hun eerste jaar als raadslid met veel nieuwe ervaringen: gewoonten en gebruiken in de raad, beoordelen van ambtelijke stukken en debatteren. Deze week: Jhony Stalman van de VVD.

Jhony Stalman wil niet langs de lijn staan. ,,Als je een duidelijke mening hebt en iets wilt veranderen, dan vind ik dat je mee moet doen. Dat doe ik in het bestuur van de voetbalvereniging en sinds een jaar met plezier als raadslid voor de VVD." Hij vertelt dat hij het afgelopen jaar veel geleerd heeft en dat je als raadslid veel informatie over uiteenlopende onderwerpen op je bord krijgt. ,,Aan mij hoef je niet te vragen welke portefeuille ik doe. Als éénmansfractie ben ik op elk dossier woordvoerder", geeft hij lachend aan. Het raadswerk kost hem dan ook veel tijd. ,,Dat moet je niet bagatelliseren. Gelukkig heb ik met Hans Barelds, Martin Nauta en Marion Stempels een actieve fractie. We bereiden samen de vergaderingen voor en houden elkaar scherp op de inhoud en het liberale gedachtegoed." Vanuit de landelijke VVD krijgt Jhony ook alle medewerking. Met interesse volgt hij op dit moment een Masterclass van de VVD.

Als raadslid had Jhony een vliegende start doordat de VVD plaatsnam aan de onderhandelingstafel voor coalitievorming met GBW (5 zetels) en CU (2 zetels). ,,In het begin was ik enigszins terughoudend en vroeg mij af of de VVD alleen was uitgenodigd om met één zetel de meerderheid te verkrijgen. Als ik zie hoe wij binnen de coalitie met elkaar omgaan is dat totaal niet het geval. Het grootste compliment dat ik heb gekregen is dat de oppositie het een liberaal coalitieakkoord vond."

Als liberale voorbeelden binnen het coalitieakkoord die al gerealiseerd zijn, noemt hij dat de VVD zich sterk heeft gemaakt voor een betere communicatie richting de inwoners. Hij is dan ook blij met de nieuwe website van de gemeente en de grotere bereikbaarheid van de servicebalie. Ook blij is hij met de deskundige VVD-wethouder Anita Vlam op financiën. ,,Het is belangrijk dat er iemand met kennis van zaken op de portemonnee past. De raad heeft veel wensen, maar die moeten wel betaalbaar zijn." Binnen de raad wordt door Jhony regelmatig op die betaalbaarheid gewezen. ,,Ik ben heel pragmatisch. Ik zeg vaak dat ik realisme predik", stelt hij. Als het over betaalbaarheid gaat, ontkom je er niet aan om te praten over de stijgende zorgkosten. Jhony reageert dat die kosten inderdaad nog stijgen, maar dat hij wel merkt dat de coöperatie De Kleine Schans een modus probeert te vinden om de kosten controleerbaar te houden.

De eis tot betaalbaarheid kan leiden tot het maken van keuzes. ,,De VVD maakt die keuzes op basis van eigen afwegingen. Tot mijn verbazing zie ik bij de oppositiepartijen soms dat ze mee gaan met een motie of amendement omdat ze oppositie zijn en niet omdat ze het er inhoudelijk mee eens zijn. Het zal wel een onderdeel van de politiek zijn?", vraagt Jhony zich fronsend af. Meer focus op mobiliteit heeft de VVD ook in het coalitieprogramma gekregen. Bij dit onderwerp ziet Jhony hoe je als raadslid het verschil kunt maken. ,,Als je door het dorp rijdt en verkeerssituaties ziet die aangepakt moeten worden, dan is het goed om te merken dat je door het college serieus wordt genomen. Tijdens een raadsvergadering vroeg ik bijvoorbeeld aandacht voor de verkeerssituatie bij de JF Kennedylaan. Tegen relatief lage kosten is de situatie snel na mijn vraag verbeterd en voor fietsers veiliger geworden." Door de komst van Anita Vlam, voorheen Statenlid met in haar portefeuille verkeer, ziet Jhony dat er nog meer lobby richting de provincie gekomen is voor de verkeersdrukte op de N224.

Een ander voorbeeld hoe je als raadslid invloed kan hebben, is de rol van de VVD op het gebied van veiligheid. ,,Door meerdere Woudenbergers werd drugsoverlast geconstateerd. De VVD heeft hier aandacht voor gevraagd binnen de raad en via onderzoek blijkt dat terecht te zijn." Binnen de raad maakt Jhony zich ook sterk voor cyberveiligheid en cyberpesten, mede gezien zijn persoonlijke vakkennis op het gebied van integrale beveiliging bij overheden. Als voorbeeld hoe je op grote schaal invloed kan hebben, noemt Jhony de Woonvisie. ,,De Woonvisie is een goede mix voor alle doelgroepen met voldoende aantallen te bouwen sociale huur- en midden huurwoningen. Het probleem zit in het hoge percentage van 37 procent scheefwoners. Ik weet dat het moeilijk is om dit op te lossen. Meer aanbod van midden huurwoningen en goedkope koopwoningen is een eerste stap. Scheefwonen oplossen door bijbouwen geeft een domino-effect. Dat leidt juist tot meer mensen van buitenaf, aangezien maar 25 procent kan worden toegewezen aan Woudenbergers."

Een mooi voorbeeld hoe zijn vrijwilligerswerk voor de voetbal en politiek in elkaar grijpt, is het gesprek dat hij afgelopen week had met de KNVB. Ook de KNVB is bezig met de klimaatdiscussie. Om CO2-uitstoot te verminderen wil de KNVB als pilot aan regionale voetbalverenigingen twee elektrische auto's beschikbaar stellen voor uitwedstrijden. ,,Achter dit soort eigen initiatieven staat de VVD." Tot slot vertelt Jhony dat zijn kinderen trots zijn op zijn politieke werk. ,,Mijn oudste zoon is nu 14 en wil over een paar jaar ook op de VVD-lijst. Zo ben je als ouder een rolmodel."