• Woudenberger Peter van Schaik is nieuw in de gemeenteraad.

    Joke van der Heide

'Ik pak zelf graag iets op'

Vorig jaar kwamen er na de verkiezingen zeven nieuwe raadsleden in de Woudenbergse raad. Zij kijken terug op hun eerste jaar als raadslid met veel nieuwe ervaringen: gewoonten en gebruiken in de raadszaal, beoordelen van ambtelijke stukken en leren debatteren. Deze week: Peter van Schaik van GemeenteBelangen Woudenberg.

Peter van Schaik wilde na zijn pensionering iets gaan doen en koos voor de politiek. Hij was in de jaren '70/'80 in Scherpenzeel al betrokken bij de politiek. ,,Ik had een bestuursfunctie en heb ook in de schaduwfractie van de PvdA gezeten. Door mijn drukke baan, opleidingen en opgroeiende kinderen besloot ik toen om te stoppen. De gemeentepolitiek bleef mij echter trekken. Daarom heb ik contact opgenomen met GBW en van het één kwam het ander", vertelt hij. Op de vraag waarom hij zich niet heeft aangemeld bij de Woudenbergse PvdA antwoordt Peter dat hij zich in Scherpenzeel irriteerde aan de zaken die werden opgelegd door het landelijke partijbestuur. ,,Bij GBW ben je er voor Woudenberg en ben je verder vrij."

Het mooie van de gemeentepolitiek vindt Peter dat je iets kan betekenen voor je dorp. Daarnaast blijf je volgens hem bij de tijd en volg je nieuwe ontwikkelingen op de voet. Voor een gedreven persoonlijkheid als Peter is dat ook zeker het geval. Bij zijn afscheid van zijn baan in de IT bij de Belastingdienst kreeg hij als compliment van zijn collega's: ,,Je was de oudste van het stel, maar je liep altijd voorop."

EIGEN INITIATIEF Dat klinkt bekend. Binnen de Woudenbergse gemeenteraad is Peter het raadslid dat onderwerpen op eigen initiatief uitzoekt, daar een rapport overschrijft en met aanbevelingen komt. ,,Ik wil als raadslid niet gaan zitten wachten op het college, maar pak zelf graag iets op. Dat vind ik interessant. Ik houd ervan om mij te verdiepen en aan de hand van die kennis met concrete aanbevelingen te komen. Dat zouden andere raadsleden ook mogen doen. Ik realiseer mij natuurlijk wel dat ik er nu, na mijn pensionering mei vorig jaar, tijd voor heb."

Zo heeft Peter een notitie geschreven over scheef wonen. Een landelijk probleem dat in Woudenberg percentueel zelfs hoger dan gemiddeld ligt. Een probleem dat moeilijk op te lossen is. Zoeken naar oplossingen vindt Peter echter wel belangrijk, gezien de krapte op de woningmarkt voor met name sociaal huurwoningen voor jongeren. ,,Ik ga dan niet zelf het wiel uitvinden, maar maak gebruik van de kennis van anderen. Mijn stuk is weer gebruikt in het overleg met Vallei Wonen en door een aantal andere gemeenten."

Peter heeft de portefeuilles overgenomen van Bart Radstaake. Hij is binnen GBW woordvoerder voor de portefeuilles Wonen en Leefomgeving, Verkeer, Duurzaamheid en Onderwijs. ,,Ik vind Wonen en Leefomgeving de meest interessante", vertelt hij. ,,Er speelt veel binnen deze portefeuille, van vraagstukken over sociale woningbouw, nieuwbouwplannen tot de krapte op de woningmarkt." Het Groenbeleidsplan dat in mei op de agenda staat, hoort ook bij deze portefeuille. Om een goed beeld te krijgen van de groenvoorziening is Peter op bezoek geweest bij de werkplaats. ,,Er ging een wereld voor mij open en ik kreeg zo een veel beter beeld van wat daar speelt."

HOT Over zijn portefeuille duurzaamheid geeft hij aan dat dit gezien het landelijke concept klimaatakkoord een hot item is. Dit onderwerp kost hem veel tijd aan kennisvergaring. Zo heeft hij uitgezocht dat de Woudenbergse straatlantaarns met een aanpassing ook kunnen worden gebruikt als oplaadpaal. Dit heeft hij gedaan omdat Woudenberg op dit moment maar vijf laadpalen heeft en hij verwacht dat de vraag gezien de stijgende populariteit van elektrische auto's enorm zal toenemen. Hij vindt het prettig om onderdeel te zijn van een grote fractie. ,,Marco van de Hoef en Wim Merkens hebben veel kennis en ervaring. Ik heb hun advies nog wel eens nodig als ik ergens tegen aanloop." Voor hem is het wennen om onderdeel te zijn van een coalitiepartij. ,,In Scherpenzeel zat de PvdA toen in de oppositie. Dan kan je feller zijn als je het ergens niet mee eens bent. Als coalitiepartij moet je je natuurlijk wel houden aan het coalitieprogramma."

Het feit dat meerdere raadsvoorstellen met 8 tegen 7, of te wel coalitie voor en oppositie tegen, worden goedgekeurd, vindt Peter moeilijk. ,,Dat vond ik vooral bij de Woonvisie. Daar is binnen de raad uitgebreid over gediscussieerd. De oppositie dienden allerlei moties in, waarvan een aantal zijn overgenomen. Dan stemmen ze toch nog tegen, dat begrijp ik niet. Ik merk echter wel dat de scherpe kantjes er af beginnen te gaan en dat we elkaar vaker weten te vinden." Verbaasd is hij over de rol van de gemeenteraad bij gemeenschappelijke regelingen in de regio. ,,Het college-advies bij de stukken is vaak al om geen zienswijze in te dienen. De discussies zijn vooraf al redelijk dichtgetimmerd", stelt hij. Tot slot vertelt hij dat zijn kinderen trots zijn op het raadswerk van hun vader en geregeld zeggen dat ze hem in De Woudenberger hebben zien staan. Dat is dan vandaag dan opnieuw het geval.